Autora: Alba Garcia

Els Comuns exigeixen a Farrés que aposti per la continuïtat del Mercat de Campoamor

Sabadell en Comú exigeix al Govern municipal fer reviure el Mercat de Campoamor, ja que asseguren que és una necessitat bàsica per a la ciutadania del barri. Així mateix, el grup polític demana la reobertura del mercat i oferir totes les facilitats perquè els paradistes, concretament 13, puguin gaudir de la seva feina i donar peu al comerç local.

Sabadell en Comú manifesta la necessitat de la població del sud per reobrir el Mercat de Campoamor, així mateix, asseguren que donades les característiques del barri on hi ha una mitjana d’edat bastant elevada. Així mateix, el coordinador d’Iniciativa per Catalunya de la ciutat i membre de Sabadell en Comú, Josep López assegura que:

“Les decisions polítiques i accions que es facin al territori s’han de prendre de forma participativa amb el veïnat. Estem aquí perquè el Mercat de Campoamor és un exemple de com pot anar de la mà a un comerç de proximitat. Nosaltres vam defensar que s’havia de potenciar per tenir nous usos i vinguessin més paradistes”.

Així mateix el coordinador posa de manifest la lluita continuada per mantenir viu el mercat per part de l’Associació del Poble del Sud de Sabadell i l’Associació de Paradistes del Mercat de Campoamor. “Aquestes han defensat en tot moment l’obertura de mercat, creuen en la necessitat d’aconseguir un mercat viu”, destaca López.

Altres propostes defensades pel grup polític

Els membres de la formació destaquen que el mercat ha de continuar en marxa i que les altres necessitats del barri, com la creació d’habitatges socials, plantejament que ofereix Marta Farrés del model mixt de mercat, es poden cobrir, per exemple, amb la rehabilitació dels pisos dels mestres, ja en marxa.

Tanmateix, Sabadell en Comú planteja al govern municipal una sèrie de mesures destinades al comerç local on s’ha plantejat una sèrie de mesures, entre elles la possibilitat que es faci una aportació econòmica al conjunt de cases de Sabadell perquè puguin destinar-la al comerç de proximitat i la bonificació del 50 per cent pel que fa la taxa d’escombraries.

Foto portada: Mercat de Campoamor. Autora: Alba Garcia.