Camions escombreria, SMATSA. Autor: David B.

L’Ajuntament insisteix en reclamar 3,5 milions a SMATSA

L’Ajuntament ha desestimat en la seva totalitat tres al·legacions que va presentar l’empresa prestadora del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat, SMATSA, en referència als expedients de les liquidacions definitives dels anys 2014, 2015 i 2016, on es reclama a l’empresa prop de 3,5 milions d’euros que l’Ajuntament assegura que ha pagat de més.

El consistori considera que l’empresa ha facturat diversos serveis de recollida de residus per sobre dels imports contractats sense que l’Ajuntament hagi incrementat el servei, sinó que l’empresa ha hagut de destinar-hi més equips que els que havia previst en l’oferta i els ha repercutit a l’Ajuntament en lloc d’assumir-ho tal i com preveu el contracte.
Asseguren que un cop desestimades aquestes al·legacions, queden aprovades definitivament les liquidacions d’aquests tres anys i que donen un saldo creditor a favor de l’Ajuntament de 3.493.527 euros.

En la resolució, que dona per tancat el procediment administratiu, l’empresa haurà d’aplicar la ITF per facturar els serveis efectivament prestats a partir del mes de juny. D’aquesta manera, l’Ajuntament s’assegura que l’empresa aplicarà els preus unitaris per serveis que va oferir en la seva oferta, en lloc de facturar els equips posats a disposició del servei.

Foto portada: camions de neteja de SMATSA. Autor: David B.