Camions escombreria, SMATSA. Autor: David B.

Un 155 per a SMATSA

L’Ajuntament està disposat a intervenir la gestió de l’empresa SMATSA després de l’anunci d’un Expedient de Regulació d’Ocupació per a 43 treballadors. Des de fa uns dies, membres de l’executiu viuen una marató de reunions amb un únic tema sobre la taula: com evitar els acomiadaments a la principal concessió municipal sense retirar la Instrucció Tècnica de Facturació. 

La situació és arriscada i sense gaires precedents. L’executiu municipal inicia els tràmits per intervenir la gestió del servei de neteja però encara es donen un cert marge de maniobra i accepten una reunió tripartita entre la direcció de la companyia, el comitè d’empresa i membres del consistori per buscar “solucions”.

Sigui com sigui, el govern es mostra disposat al que calgui per aturar els acomiadaments, assegura que vol “fer costat” a la plantilla i manté que els arguments de l’empresa són una estratègia per aturar el control que ha de dur a terme l’administració. La direcció de l’empresa sosté que la nova ITF comporta cobrar un 12 per cent menys, mentre que l’Ajuntament argumenta que el pressupost per al servei és el mateix.
Els tràmits per iniciar la intervenció s’estan iniciant, segons fonts municipals per fer front als “possibles acomiadaments i l’impacte que tindrien en la prestació del servei”. A hores d’ara SMATSA té una plantilla d’uns 400 operaris, i cobra uns 20 milions d’euros a l’any de l’Ajuntament.

En què es basa la intervenció d’un servei?

No hi ha gaires precedents d’intervenció de la gestió d’una empresa privada que presta un servei públic. El de Jerez de la Frontera amb els autobusos l’any 2012 i Santa Maria de Palautordera amb el servei d’aigues fa quatre anys en serien dels pocs.

“Pertorbacions del servei”

L’Ajuntament intervindria l’empresa en virtut del decret 179/1995 que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Faculta a intervenir el servei si de l’incompliment del contracte se’n deriven “pertorbacions del servei o una lesió als interessos dels usuaris”. Justament els informes municipals al·leguen “pertorbacions en el servei” a causa de la reducció de plantilla anunciada per SMATSA. En aquests casos, es nomena un interventor-administrador a l’empresa. Ja hi ha un perfil en aquest sentit.

Màxim de dos anys

La intervenció es pot aplicar mentre durin les causes que provoquen les pertorbacions del servei. Intervenir l’empresa té caràcter sancionador si suposa una reacció a un incompliment de contracte, com seria el cas. Amb aquest pas, l’Ajuntament prestaria de forma directa però temporal i fins a un màxim de dos anys, el servei de recollida de residus i de neteja viària.

Foto portada: camions d’SMATSA, a la central de la carretera de Castellar. Autor: David B.