Foto portada: jornada d'actuació al bosc, fa uns mesos. Autor: cedida.

Així està avui el bosc de Can Deu, tres anys després de la ventada

Aquest dissabte es compliran tres anys de la ventada que va arrassar el 80 per cent dels arbres del bosc de Can Deu, entre altres de la ciutat i el Vallès. Els propietaris de l’estimat bosc, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, són optimistes: asseguren que Can Deu es recupera “amb força”.

La forma de recuperar la massa forestal del bosc de Can Deu que s’emprarà majoritàriament serà la regeneració natural, i caldran dues dècades per tenir quelcom similar al que es va perdre el 9 de desembre de 2014. Els tècnics mantenen que és la forma més fiable i ràpida de recuperar el bosc. En quatre zones, però, s’han plantat arbres. S’han delimitat també parcel·les de seguiment de la vegetació per estudiar i controlar el creixement.

Què va passar fa tres anys?

El 9 de desembre de 2014 es va produir una ventada sense gaires precedents que va afectar bona part del Vallès Occidental. A Sabadell no va provocar danys personals però sí de materials al casc urbà i especialment al Rodal, abatent uns 45.000 exemplars de pins blancs només al bosc de Can Deu. Altres finques també van resultar com afectades, com el bosc de Castellarnau, els boscos de Can Argelaguet, a la part nord-oest de Sabadell, i el bosc de la Salut, a la serra de Sant Nicolau.

El debat: regeneració vs reforestació

En el seu moment, l’Ajuntament va mirar de coordinar les actuacions de la mà dels diversos propietaris. A Can Deu es va crear una Comissió Tècnica per a la Regeneració del Bosc de Can Deu, que va aconsellar optar per la regeneració natural del bosc, no sense crítiques de veïns de la zona nord, que optaven per la reforestació i malfiaven de la fundació, que es va comprometre a recuperar l’ús que sempre havia tingut el bosc de Can Deu: un espai natural al nord de Sabadell, amb vessants educatives i socials.

Què s’ha fet en aquests tres anys?

En aquests tres anys, primer es van desemboscar la major part dels arbres caiguts, es va netejar l’espai i després s’han fet quatre plantacions d’arbres, als accessos del bosc, i s’han delimitat parcel·les de seguiment. Durant l’any 2017 s’han fet unes jornades de manteniment de les àrees reforestades i de reposició dels arbres morts per nous exemplars de pi blanc i alzina on han participat unes 600 persones segons la fundació. Les àrees reforestades van ser regades al juliol amb personal de l’Associació de Defensa Forestal (ADF). Al novembre s’han desbrossat els closells dels arbres reforestats per afavorir la insolació als mesos d’hivern i s’han tallat els pins morts, torts o en risc de caure.

Com està el bosc avui dia?

Els propietaris del bosc de Can Deu valoren positivament l’evolució de l’espai reforestat, més tenint en compte l’actual sequera: els roures i pins la suporten bé mentre que algunes alzines es van assecar en les parts aèries però van mantenir les arrels i van rebrotar a la tardor. La fundació farà noves jornades de manteniment al febrer i de seguiment de la regeneració de l’espai.

Bosc de Can Deu. Autor: David B.
Bosc de Can Deu. Autor: David B.

Pel que fa a la regeneració, destaquen el gran nombre de roures trobats i de pi blanc de llavor, a més de la gran quantitat de nous plançons d’arbres que estan creixent. Destaquen la “important” regeneració a la zona propera de l’ermita de Sant Julià, amb entre 900 i 1.400 exemplars per hectàrea. Pel que fa a la zona de Vallehermoso, la més propera al barri, les espècies més abundants son l’alzina i el roure de les que la meitat són de rebrot, mentre que a la part central del bosc hi predominen les alzines de rebrot, amb entre 800 i 900 exemplars per hectàrea.

La fundació avança que haurà de fer actuacions per modelar el futur bosc: pel que fa als pins, caldrà fer-hi una aclarida per deixar espai entre ells i permetre que creixin amb més qualitat. En quant als roures i les alzines de rebrot es deixarà a cada exemplar els dos o tres peus més vigorosos.

Qui paga les actuacions?

Segons la Fundació, les actuacions s’estan pagant amb els ingressos generats de la venda de la fusta i l’assegurança forestal que tenia la finca. D’altra banda, BBVA CX dóna suport a les activitats de l’Espai Natura, de la Fundació Caixa Sabadell 1859 com també ho fan les aportacions de Quadpack Foundation. La Diputació va subvencionar amb 50.000 euros la fundació de forma extraordinària.

Foto portada: jornada d’actuació al bosc, fa uns mesos. Autor: cedida.