Estudi a Sabadell detecta que els alumnes amb risc d’abandonament escolar estan poc protegits

El Grup de Recerca en Migracions, Educació i Infància (Emigra) de la UAB ha constatat en un estudi que els alumnes amb risc d’abandonament escolar estan poc protegits. La recerca ha analitzat 3.500 estudiants i 500 professors de centres del Vallès Occidental i el Maresme, així com tots els centres de secundària de la ciutat de Sabadell. Segons la UAB, els resultats confirmen que els alumnes amb més perill d’abandonament escolar prematur són els nois de classe obrera i d’origen estranger.

L’estudi també constata que alumnat amb risc d’abandonament dels estudis té aspiracions altes i mostra una percepció positiva de suport familiar, si bé té una baixa vinculació escolar i una percepció no tant positiva del suport dels docents. Per contra, les aspiracions laborals de l’alumnat són força consistents amb les seves aspiracions educatives, i són més altes en el cas de les noies i l’alumnat nascut al país.

En aquest sentit, els investigadors destaquen que un de cada sis alumnes no sap què li agradaria fer d’aquí a cinc anys. I, en el cas de l’alumnat estranger, tot i ser globalment més baixes, les aspiracions de la majoria d’aquest alumnat van també més enllà de l’ESO. També són força més baixes les expectatives que atribueix als seus pares i mares i, sobretot, al seu professorat, en relació amb l’assoliment d’estudis superiors.
En el cas de Sabadell, on s’ha estudiat el 93 per cent dels alumnes de quart d’ESO, la recerca permet identificar cinc perfils de centres amb una distribució desigual dels recursos humans i materials i el seu impacte en la capacitat de prevenir l’abandonament escolar prematur on més es necessita.

Propostes de millora

Davant l’anàlisi obtingut, l’estudi on ha participat l’UAB estableix dotze propostes d’actuació a nivell local. Per exemple, senyala la importància de millorar la detecció precoç de la desvinculació, descentralitzar l’orientació, generalitzar la mentoria, establir indicadors d’equitat educativa, millorar l’oferta de cicles de formació professional o ampliar l’oferta de formació ocupacional.

Foto portada: institut Ribot i Serra, al barri de Campoamor. Autor: J.d.A.