L’Ajuntament facilitarà unes 350 tablets amb connexió a alumnes de la ciutat

L’ajuntament de Sabadell adquirirà unes 350 tablets amb connexió, per tal que es distribueixin entre l’alumnat que ho necessiti, amb l’objectiu de contribuir a fer que els infants de la ciutat puguin seguir en línia els continguts del curs escolar.

L’Ajuntament destinarà a l’entorn de 80.000 euros a aquests dispositius, que complementaran el pla que dins aquest àmbit ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya i que en una primera fase farà arribar a Sabadell a l’entorn d’un miler d’aparells. Les unitats que adquireixi l’Ajuntament cobriran preferentment la franja de tercer a cinquè de primària, sumant-se així al pla de la Generalitat i a les unitats que, en alguns casos, també aporten els centres educatius.

Les tablets de l’Ajuntament es destinaran a infants d’entre tercer i cinquè de primària. A hores d’ara s’està acabant de tancar la xifra exacta d’unitats, atès que s’estan incorporant les darreres demandes de necessitats que els centres educatius estan enviant a l’administració autonòmica.

Més de 1.100 tablets de la Generalitat

Les unitats que la Generalitat, en principi més de 1.100 unitats, facilitarà a l’alumnat de Sabadell es distribuiran prioritzant infants i adolescents de centres de màxima complexitat, com també els estudiants de la ciutat en situació de dificultat que cursa estudis de sisè de primària, quart d’ESO, Batxillerat i cicles formatius, en tractar-se de cursos en què es canvia d’etapa educativa. Tot i que també es cobrirà la necessitat d’altres cursos intermedis.

Un cop els propers dies l’Ajuntament tingui les tablets, les farà arribar a la Generalitat, que és qui com a administració competent disposa de les dades de l’alumnat, perquè les inclogui en la distribució de dispositius que s’està realitzant a la ciutat. Els dispositius facilitats als estudiants es consideren un préstec durant el període de confinament i s’hauran de retornar als respectius centres educatius quan es puguin reprendre les classes.

L’Ajuntament facilitarà dispositius als alumnes que en necessitin i quedin fora del pla de la Generalitat

Foto portada: una tablet. Autor: cedida.