CEIP Teresa Claramunt. Autor: JdA.

El projecte ‘Agenda 21 Escolar Plus’ permet un estalvi energètic del 9,6 per cent

Les escoles participants en la primera fase del projecte, Andreu Castells, Catalunya, la Concòrdia, Joaquim Blume, Martí i Pol i Pau Casals, han aconseguit un estalvi de més de 4.000 euros anuals.

El projecte Agenda 21 Escolar Plus és, un programa de reforç de la gestió ambiental dels centres educatius de primària, orientat a l’eficiència en la gestió dels recursos públics: aigua, energia i residus.

Els sis centres que han participat en el programa han estalviat, de mitjana, el 9,6 per cent en el consum d’electricitat i més de 31.200 kWh, que representa reduir la factura anual en 4.067 euros. Una reducció del consum que s’ha aconseguit amb canvis d’hàbits, com la instal·lació gomets als interruptors o la incorporació de regletes i endolls programables, entre altres mesures.

Pel que fa al consum d’aigua, s’han implantat 136 volumètrics i 80 airejadors, aconseguint un estalvi del 1,5 per del consum, respecte a la mitjana dels darrers tres anys. En total s’han estalviat 105 metres cúbics d’aigua. D’altra banda els centres participants han aconseguit reciclar totes les escombraries que generen i s’han retirat 131 contenidors o papereres de rebuig i s’han homogeneïtzat els recorreguts i el sistema de recollida.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, Joan Berlanga, ha explicat que “el canvi climàtic és un problema global, sovint no prou visualitzat per la majoria de nosaltres, que cal que combatem cadascú des del nostre àmbit d’actuació. En aquest sentit, els centres escolars són un dels agents importants que treballen per aconseguir-ho”.
Les actuacions s’han fet després d’una ecoauditoria realitzada amb el suport d’una empresa especialitzada en gestió ambiental i reforç pedagògic en temes de sostenibilitat. A més, s’han dut a terme formacions especifiques a tota la comunitat educativa.

En el curs 2017-2018, les escoles que participen en l’Agenda 21 Escolar Plus són: Sant Julià, Sallarès i Pla, Teresa Claramunt, Samuntada, Floresta, Miquel Carreras, La Roureda i La Romànica.

Foto portada: Escola Teresa Claramunt, a Gràcia. Autor: J.d.A.