El servei de mediació ha gestionat 246 casos el 2017

El Servei Municipal de Mediació Comunitària, Sabadell Mediació, ha resolt el 82 per cent dels 246 casos que va gestionar durant el 2017, la majoria dels quals està relacionat amb conflictes veïnals, però també familiars i escolars.

Prop de 6.500 persones s’han pogut beneficiar dels acords presos amb la mediació d’aquest servei gratuït, que ajuda a millorar la convivència, ajudant a resoldre problemes que afecten la comunitat.

Més del 56 per cent dels casos gestionats estaven relacionats amb conflictes veïnals (sorolls, dificultats de relació, aparells d’aire condicionat, etc.) i un 25 han estat problemes sorgits a les comunitats d’escala (quotes d’escala, obres, neteja, etc) A més, es van tractar 28 casos familiars (parentalitat o desavinences intergeneracionals) i 18 apareguts en l’àmbit escolar (assetjament i altres).
El Servei de Mediació també efectua accions i programes encaminats a desenvolupar la vessant preventiva de la mediació, com a instrument que promou formes d’organització i relació no basades en la confrontació, sinó en el respecte i la cooperació mútua, el diàleg, la participació i la responsabilitat compartida.