El Síndic de Sabadell, presentant la 'Memòria 2011'

Es busca nou Síndic

El proper 11 de desembre s’obrirà el termini per presentar candidatures al càrrec de Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. El termini es tancarà el 24 de gener de 2018. Fins el moment Sabadell només ha tingut un Síndic, Josep Escartín, qui està en funcions des de fa un any i mig llarg.

Escartín va ser elegit al posar en marxa l’Oficina del Síndic, i reelegit l’any 2011 amb certa polseguera política. Ara el consistori busca un nou Defensor del Ciutadà, acceptant candidatures entre els dies 11 de desembre i 24 de gener de 2018. Els ciutadans i les entitats podran presentar propostes a un càrrec que, a partir d’ara, tindrà consideració de personal eventual i estarà retribuït en funció del que marqui el ple. Les peticions s’hauran de presentar via sol·licitut en qualsevol registre municipal.

22 de febrer, nou Síndic

Un cop tancat el període, la Junta de Portaveus valorarà les candidatures i el ple municipal del 22 de febrer escollirà una de les candidatures entre les que s’hagin validat. Per a ser escollit, un candidat haurà de tenir dues terceres parts de vots favorables en primera votació (18 dels 27 regidors). En segona votació, s’acceptarà una majoria de tres cinquenes parts (serien suficients 16 vots afirmatius). El Síndic serà elegit per cinc anys, i podrà repetir en el càrrec una sola vegada si aconsegueix les mateixes majories que en la primera elecció.

Foto portada: Escartín, l’any 2012, al Casal Pere Quart. Autor: J.d.A.