Foto portada: una immobiliària, fa tres anys. Autor: David B.

Tot el que has de saber sobre la nova regulació del preu dels lloguers

Sabadell és un dels municipis on ja s’aplica la nova regulació dels lloguers de la Generalitat, que té per objectiu contenir els preus i afavorir l’accés a l’habitatge a les àrees on més ha pujat els darrers anys. Es tracta d’una llei que s’aplica als nous contractes en àrees amb un mercat tens, com és el cas de la nostra ciutat i la major part de la Gran Barcelona. Però també hi ha algunes excepcions. Aquí ho repassem tot plegat. 

Aquestes són els aspectes a tenir en compte de la nova normativa aprovada al Parlament per Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP, a proposta del Sindicat de Llogaters. Posa l’accent en aquelles zones de Catalunya on més han pujat els preus del lloguer en els darrers cinc anys.

1. En quins habitatges s’aplica la regulació?

A partir del 18 de setembre de 2020, s’aplica als nous contractes de lloguer de residència permanent, quan l’habitatge estigui situat en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens. Quines són aquestes àrees? Les zones on més han pujat els preus els darrers cinc anys, bàsicament les ciutats de més de 20.000 habitatants i la pràctica totalitat no només de l’àrea metropolitana de Barcelona sinó també de la segona corona, entre elles, Sabadell, Terrassa o Granollers.

La nova norma no s’aplica en cap cas a arrendaments anteriors a l’1 de gener de 1995, ni als habitatges de protecció oficial, lloguer social obligatori, d’inserció o mediació per al lloguer social.

Una darrera excepció, en aquest temps temporal. En habitatges construïts fa menys de cinc anys, és a dir, abans del 2015, no se’ls aplicarà aquesta llei durant tres anys, fins la tardor de 2023.

2. Quin serà el màxim preu del lloguer?

Els nous contractes no poden superar l’Índex de Referència de la seva àrea.

  • Si l’habitatge ha estat llogat en els darrers cinc anys, el nou contracte no podrà augmentar-ne el preu, encara que es trobi per sota de l’Índex de Referència. I si un lloguer es troba per sobre de l’Índex, en el nou contracte s’haurà de rebaixar.
  • Si l’habitatge no ha estat llogat en els darrers cinc anys, la renda no podrà superar l’Índex de Referència. A més, aquests preus màxims es mantenen encara que la casa canviï de llogater.

3. Què és l’Índex de Referència?

L’índex està elaborat pel departament de Territori i informa de la mitjana de preu per metre quadrat de l’arrendament d’habitatges en una ubicació i amb una superfície determinades, tenint en compte diverses característiques de l’habitatge, com l’any de construcció, la planta en la que s’ubica dins del bloc, el valor cadastral, l’estat de conservació, l’eficiència energètica, si té ascensor, mobiliari, zona comunitària, piscina, trasters o altres annexos.

4. Com es pot saber quin és l’Índex de Referència d’una zona?

L’Índex de Referència es pot consultar a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Cal introduir l’adreça, la superfície, l’any de construcció, l’estat de manteniment i altres característiques sobre el pis. El resultat és en euros per metre quadrat i, multiplicant-ho per la superfície de l’habitatge, sortirà el preu de referència.

5. Com renovar el contracte?

Si ara et toca la renovació del contracte, per llei ja s’haurà de cenyir a la nova normativa.

Si encara queda molt per finalitzar el contracte i el preu està per sobre de l’Índex, des del Sindicat de Llogaters recomanen negociar un nou contracte amb una reducció, ja que si marxessis de l’habitatge, el preu en el nou contracte igualment hauria de baixar.

6. El preu del lloguer pot ser superior a l’índex?

Es podrà acordar un increment de fins al 5 per cent sobre l’índex si l’habitatge reuneix com a mínim tres de les següents característiques: ascensor, aparcament, si està moblat, té calefacció o refrigeració, piscina comunitària o equipaments similars, jardí o terrat comunitari, consergeria i vistes especials.

7. Què passa si hi ha habitacions llogades?

Si a l’habitatge s’hi lloguen habitacions amb contractes simultanis, la suma de les rendes de tots els contractes ha de complir la norma general que correspondria si fos un sol contracte. És a dir, no podria superar l’índex de referència ni es podria augmentar.

8. I si la propietat fa obres?

Les obres de manteniment són obligatòries i no afecten el preu. Però el lloguer pot ser més alt si es fan obres de rehabilitació importants o en els pisos de nova construcció. El límit és l’estimació a l’alça de l’índex de preus durant els primers cinc anys.

9. Ho han de complir tots els propietaris?

Si el propietari té uns ingressos bruts anuals iguals o inferiors als 19.900 euros (comptant la renda de lloguer), pot incrementar el preu del lloguer fins a l’índex de referència de la zona. I si el contracte ja era superior a l’índex, no es podrà augmentar. Però tampoc cal que el rebaixin.

Es preveuen sancions d’entre 3.000 i 90.000 euros pels propietaris si incompleixen la normativa.

10. Es pot anul·lar la llei?

El Consell de Garanties Estatutàries, un òrgan consultiu català, considera que la norma vulnera alguns aspectes de l’actual legalitat. El Partit Popular presentarà un recurs al Tribunal Constitucional, que podrà suspendre la llei si considera que la Generalitat s’ha extralimitat en les seves competències o es contradiuen articles de la Constitució o l’Estatut. No obstant, fins que el TC suspengui la llei, si ho fes, la norma estarà vigent ja que l’únic que podia frenar-la a nivell cautelar era un recurs al Constitucional del govern central (PSOE-Podemos), que no el presentarà.

Foto portada: una immobiliària, fa tres anys. Autor: David B.