Familia alimentant anecs

La nova normativa d’animals de Sabadell, en 15 claus

La normativa sobre tinença d’animals s’actualitzarà de forma definitiva a partir d’aquesta setmana. Dijous està prevista l’aprovació de la nova ordenança municipal sobre tinença responsable, protecció i benestar animal. Les entitats animalistes han col·laborat en la redacció del text durant un any i mig.

La darrera normativa sobre tinença d’animals es va aprovar l’any 2000. Ara s’entrarà en més detall: “es tracta d’un document més exhaustiu, passem d’una trentena a 90 articles, i posa fi a les ambigüitats que el text anterior provocava. Disposarem, en definitiva, d’un document que permetrà a la ciutat fer un pas important com a ciutat sensible en la tinença”, assegura el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler (Guanyem).

Zona de gossos al Parc del Nord. Autor: David B.
Zona de gossos al Parc del Nord. Autor: David B.

Algunes de les principals característiques de la nova ordenança són les següents:

 1. Està prohibit apropar-se a menys d’un metre, agafar, tocar o molestar els animals. L’ordenança especifica per exemple el cas dels ànecs i cignes del parc de Catalunya, que no podran ser tocats ni alimentats.
 2. En general, està prohibit alimentar els animals a la via pública. La prohibició inclou també donar de menjar els coloms, a excepció dels aliments autoritzats per l’Ajuntament. Està prohibit abeurar directament de l’aixeta de les fonts públiques.
 3. Els propietaris de gossos han de treure’ls al carrer cada dia almenys dos cops. Per a la resta d’animals de companyia, no se’ls pot deixar sols més de dos dies.
 4. Està prohibida la presència d’animals de companyia en zones de joc infantil.
 5. El màxim d’animals que es poden tenir en un domicili és de cinc. Si és un immoble unifamiliar, el número ascendeix fins un màxim de vuit.
 6. Els animals no poden estar sols als balcons, patis, terrasses o similars en absència dels propietaris. En tot cas, han de tenir accés a l’interior de l’immoble i a més, no podran estar als balcons o terrasses des de les nou de la nit fins les vuit del matí si poden destorbar el descans dels veïns.
 7. Està prohibit mantenir els animals lligats en un lloc fix més de dues hores. Si són cadells, més d’una hora. A la porta d’establiments públics, no podran estar més de 30 minuts. Està prohibit mantenir els animals en horts o solars.
 8. Un cop al carrer, la corretja o la cadena ha de tenir entre metre i mig i dos metres de llarg per permetre els moviments del gos. Es prohibeixen les corretges extensibles en zones d’alta concurrència. A la via pública els gossos han de dur una placa per localitzar-ne el titular.
 9. Si s’estaciona un vehicle deixant-hi un animal a dins, s’haurà de fer a l’ombra i per un màxim de 30 minuts. Està prohibit deixar animals al maleter.
 10. S’estableix un protocol de mossegades en cas que un animal lesioni una persona o un altre animal: avís a l’Ajuntament, vigilància veterinària i seguiment.
 11. Pel que fa als èquits, si surten a la via pública han de tenir microxip i estar coberts per una assegurança de responsabilitat civil. Els certàments o festes (Sant Antoni Abad, romeries…) han de ser autoritzats pel departament de Ramaderia de la Generalitat.
 12. L’ordenança també regula les colònies de gats ferals, que han de ser respectades i protegides. La gestió anirà a càrrec d’entitats especialitzades. A més, s’establirà un carnet de cuidador de colònies de gats ferals.
 13. Es prohibeix l’utilització d’animals al circ.
 14. L’ordenança desestima l’anàlisi de l’ADN dels animals per identificar els excrements abandonats a la via pública perquè “és una prova que té un cost elevat i no està prevista a cap normativa d’ordre superior; suposaria una despesa afegida per al ciutadà”.
 15. S’estableix un règim sancionador. Hi haurà sancions lleus (de 100 a 400 euros), greus (de 401 a 2.000 euros) i molt greus (de 2.001 a 20.000 euros). En el cas de sancions molt greus per aspectes relacionats amb gossos de raça potencialment perillosa, ascendeixen fins els 30.000 euros.
Foto portada: família alimentant ànecs al parc de Catalunya. Autor: J.d.A.