Foto portada: Roser Juan, cap de l'Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB; el director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Joan Martí i López; Margarida Arboix, rectora de la UAB; Diego J. Palao, director executiu de Salut Mental a la Corporació Sanitària Parc Taulí i professor de psiquiatria de la UAB; i Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.

La UAB i el Parc Taulí cooperaran per millorar l’atenció a les malalties mentals

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí col·laboraran per millorar els serveis, les polítiques de prevenció, l’atenció als pacients i la sensibilització social envers les malalties mentals. El conveni s’ha signat aquest dimarts, Dia Mundial de la Salut Mental.

Entre els objectius del conveni, es vol establir una assessoria especialitzada en salut mental entre els professionals de la salut de les dues institucions, que compartiran coneixements i experiències. Es definirà un mapa de derivacions per a casos clínics específics i per als que requereixin un seguiment més enllà del sistema d’assistència sanitària establert per la UAB. També es treballarà un pla de formació per a la comunitat universitària, segmentat per a col·lectius, per a sensibilitzar enverses la malaltia mental, s’establirà un nou protocol d’emergències en salut mental a la comunitat universitària, i es potenciarà la recerca conjunta de les dues institucions.

Cal recordar que la UAB forma part del Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, que és hospital universitari. El conveni ha estat signat per la rectora de la UAB, Margarita Arboix, i el director general de la CSPT, Joan Martí.

Foto portada: Roser Juan, cap de l’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB; el director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Joan Martí i López; Margarida Arboix, rectora de la UAB; Diego J. Palao, director executiu de Salut Mental a la Corporació Sanitària Parc Taulí i professor de psiquiatria de la UAB; i Sara Moreno, vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.