Plaça Mestre Planas. Autor: David B.

Tres places de l’Eixample guanyaran espai per als vianants

La plaça de Montserrat Roig i del Mestre Planas quedaran unides al fer per a vianants el carrer Calvet d’Estrella. Per altra banda, la plaça d’Indíbil i Mandoni guanyarà espai al tallar-se al trànsit part del carrer Buxeda.

Segons ha explicat darrerament el consistori, les places de Montserrat Roig i del Mestre Planas del barri de l’Eixample quedaran unides en un únic i gran àmbit pacificat, essent la plaça més gran del barri de l’Eixample. La proposta que l’Ajuntament ha presentat als veïns pretén transformar l’espai i guanyar metres per a les persones d’una forma ràpida i amb pocs recursos econòmics, una proposta que ha estat acceptada pels membres de l’entitat veïnal. Amb aquesta intervenció el carrer de Calvet d’Estrella passarà a ser de vianants entre l’avinguda de Barberà i el carrer de Fra Luis de León. En una primera fase es tallarà el tram del carrer de Calvet d’Estrella amb jardineres i pilons i es mantindrà un passadís perquè els veïns puguin accedir al gual existent. En fases posteriors es tindran en compte millores en la urbanització per augmentar la qualitat de l’espai públic i la millora de la mobilitat.

Les dues zones verdes de la zona quedaran unificades a la pràctica. Font: Google Maps.
Les dues zones verdes de la zona quedaran unificades a la pràctica. Font: Google Maps.

D’altra banda el carrer de Buxeda quedarà tallat al trànsit motoritzat entre la carretera de Barcelona i el carrer de Sant Sebastià. Així la plaça d’Indíbil i Mandoni es podrà ampliar amb l’espai lliure d’aquest tram del carrer de Buxeda. En una primera fase es col·locaran jardineres a l’entrada del carrer i barreres de protecció a la intersecció amb la carretera de Barcelona per ordenar o limitar el pas de vehicles. En funció del resultat d’aquesta primera actuació, en una segona fase es preveu fer un pas de vianants elevat a la cruïlla del carrer de Sant Sebastià per millorar la mobilitat dels vianants i fer més evident que s’està entrant en un espai on el vehicle no té la prioritat.

Aquest tram del carrer de Buxeda es tancarà al trànsit. Font: Google Street View.
Aquest tram del carrer de Buxeda es tancarà al trànsit. Font: Google Street View.

El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero (ERC), ha assegurat que “aquestes actuacions són un exemple de la transformació que estem fent a la ciutat, que persegueixen un gran objectiu: millorar la qualitat de vida de la nostra gent. I ho fem com ho fan les ciutats modernes, és a dir, guanyant els espais del cotxe per a les persones. Perquè tots som vianants i només una minoria som també conductors”.

Foto portada: Plaça Mestre Planas, amb la plaça Montserrat Roig al fons. Autor: David B.