Autor: M.Tornel.

Els arquitectes premien el Pla Director de l’Espai Obert Urbà

La demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya ha fet públic el veredicte de la 3a edició de la Mostra d’Arquitectura de Barcelona i la 8a edició de la Mostra d’Arquitectura del Vallès, en el qual s’han premiat i seleccionat un total de 42 obres.

En el cas de Barcelona, s’han guardonat 12 projectes i se n’han seleccionat 16 més, d’un total de 149. D’entre les 79 propostes del Vallès, sis n’han resultat guardonades i vuit, seleccionades. Es tracta de treballs i obres finalitzats entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 en l’àmbit territorial del Barcelonès i alguns municipis del Baix Llobregat i a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

Pel que fa els projectes premiats a la Mostra d’Arquitectura del Vallès, n’hi ha un de Sabadell: els estudis per la definició del Pla Director de l’Espai Obert Urbà, que van fer Tomás de Castro, Josep Torras i Rosa Folch. A més, hi ha la Casa M8 (Terrassa) de RGA arquitectes; el Centre Terapèutic Espai Gut (Terrassa) d’estudi08014; la Coberta Espai Pere Grau (Sant Cugat del Vallès) d’Arqbag; Espai Natura (Sant Cugat del Vallès) de Bailorull, i Passarel·la B3 de la UAB (Cerdanyola del Vallès) de jmp land.art.scape.architecture.

El jurat destaca l’alta qualitat arquitectònica de totes les obres presentades i, especialment, la feina feta pels professionals de l’arquitectura per tal d’assolir complicitats entre la promoció i l’autoria, que reverteixen en benefici del resultat final dels projectes. Igualment, el jurat ha volgut posar en valor obres que solucionen problemes mitjançant intervencions senzilles amb un gran sentit de l’economia i alta efectivitat i qualitat, així com el disseny qualitatiu d’espais intermedis entre l’interior i l’exterior com passos o galeries.

Premi Diputació de Barcelona

Els estudis per fer el Pla director de l’espai obert urbà de Sabadell ha guanyat el Premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la gestió de l’Hàbitut Urbà a l’àmbit del Vallès. Es destaca que “afronta una realitat urbana complexa i necessitada de relligat” i “s’anticipa a les futures accions a realitzar en l’espai públic de la ciutat”.

L’arquitecte Josep Mª Coll ha guanyat el Premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la gestió de l’Hàbitat Urbà a l’àmbit de Barcelona amb un Pla de mobilitat del Districte de Ciutat Vella 18-23. També s’ha atorgat una Menció Especial al projecte Comerç Accessible Sense Barreres –CASBA- de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i les universitats Politècnica, La Salle, i la UIC.

Foto portada: el parc del Nord, fa alguns mesos. Autor: M.Tornel.