Foto portada: sabadellencs de religió musulmana, al pavelló de Sol i Padrís, al juny. Autor: J.d.A.

Primer repunt migratori després de cinc anys de caigudes

  • L’any 2016 va posar fre a la caiguda de residents estrangers a Sabadell.

  • Ciutadans de 126 nacionalitats diferents viuen a la capital vallesana.

Després de cinc anys de caigudes en els residents estrangers que viuen a Sabadell, l’any 2016 el número de foranis va augmentar a la ciutat. Tot i que de forma molt modesta, en només 137 persones. El número d’estrangers que viuen a Sabadell ara és de 21.538, segons xifres del padró municipal.

Els estrangers provenen de fins a 126 nacionalitats diferents. I dels cinc continents. Durant el 2015 van arribar a Sabadell ciutadans de països que fins ara no tenien presència a la ciutat, com Moçambic, Ruanda, Somàlia, Botswana, Singapur i Vietnam. No obstant, el número de residents a Sabadell d’aquestes nacionalitats és testimonial.

A nivell general, la nacionalitat més present és, òbviament, l’espanyola. Entre les estrangeres, qui té més residents a Sabadell és la marroquina, que comparteixen 4.494 sabadellencs. Van començar a arribar a Sabadell pel tomb de segle i durant la crisi econòmica s’han consolidat com a nacionalitat més present. En segon lloc, hi ha Bolívia, amb 2.429 residents, i Romania, dins la Unió Europea des del 2007, amb 1.730 residents a Sabadell. La quarta nacionalitat en presència és la xinesa, amb 1.355, seguida dels equatorians, amb 1.061.

El número d’estrangers a Sabadell va tocar sostre l’any 2010, amb 27.531. D’ençà fins ara ha caigut de forma continua fins tocar terra l’any 2015, amb 21.401. L’any passat la xifra va augmentar en 137 persones trencant les caigudes. Però ara per ara el número d’estrangers que viuen a Sabadell és el més baix des de l’any 2006, quan no arribaven als 20.000.

Cau el número d’estrangers d’Amèrica Llatina

L’anàlisi de l’evolució en els darrers anys mostra canvis, en part causats per la crisi econòmica i d’altres per la globalització i, especialment pel que fa a la comunitat llatina, per les nacionalitzacions. Així el pes de la comunitat llatina dins dels estrangers s’ha reduït a la meitat en una dècada. Alguns han retornat als seus països d’origen, altres han canviat de ciutat però no pocs s’han nacionalitzat espanyols, aprofitant els convenis existents.

El dia 1 de gener de l’any 2008 hi havia a Sabadell 12.010 estrangers provinents de l’Amèrica del Sud. Ja al 2013, en els pitjors moments de la crisi econòmica, la xifra va caure fins els 9.041. A principis del 2016 no eren més de 6.500. L’any 2008 la nacionalitat amb més presència entre les forànies era la boliviana (4.301 persones), seguida dels equatorians (3.087) i en cinquena posició els colombians (913). A dia d’avui, les comunitats llatines han perdut pes: l’equatoriana s’ha reduït en dues terceres parts (de 3.087 a 1.061), i no tant però també la boliviana (de 4.301 a 2.429 residents).

Foto portada: el president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, Lamine Souane, participant al ple municipal de Sabadell. Autor: David B.
El president de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès, Lamine Souane, participant al ple municipal de Sabadell. Autor: David B.

En general, la xifra de marroquins i romanesos es manté estable des de fa anys, la de llatins cau de forma sensible i s’incrementa la d’asiàtics, com xinesos (de 740 el 2007 als 1.355 del 2016), paquistaneos o indis (de 47 al 2007 a 168 al 2016). També s’ha triplicat en una dècada el número d’hondurenys (de 137 a 459) i s’ha incrementat el número de persones de la República Dominicana.

Més nacionalitats

D’altra banda, s’ha ampliat el número de nacionalitats presents a Sabadell, de les 121 dels 2008 i les 124 del 2013 a les 126 del 2016. I creix el número de ciutadans de determinats països. Per exemple, durant l’any 2015 el número de mauritans va créixer un 37 per cent (de 49 a 67) i el d’hondurenys un 11 per cent (de 412 a 459). Els ucraïnesos van augmentar un 15 per cent l’any 2015 (dels 285 als 328). El número d’indis va passar en un any de 136 a 168 (un 27 per cent més) i els de georgians va passar de 68 a 84 (un 23,5 per cent més).

Foto portada: sabadellencs de religió musulmana, al pavelló de Sol i Padrís, al juny. Autor: J.d.A.