Foto portada: l'avinguda Concòrdia. Autor: Ajuntament / cedida.

S’adjudiquen els treballs de la reforma de l’avinguda de la Concòrdia

La darrera Junta de Govern de l’any ha adjudicat els treballs del carril bici de l’avinguda de la Concòrdia, destinant una part de la calçada a la circulació de bicicletes. Les obres tindran un cost de 294.756 euros.

L’avinguda es transformarà en una via amb dos sentits de circulació de vehicles i un únic carril bici bidireccional, situat a la banda dels porxos de la Concòrdia i segregat del trànsit rodat mitjançant separadors. Aquest carril serà continu en tot el seu recorregut, des de la plaça de la Concòrdia fins la Gran Via. La incorporació del carril bicicleta a la calçada comportarà l’eliminació del que hi ha actualment a la vorera. S’inclou també en els treballs l’asfaltat complet de l’avinguda de la Concòrdia.

Altres actuacions que preveu el projecte per a la priorització dels vianants és la pacificació dels encreuaments amb els carrers perpendiculars que ja són zona 30. Per aconseguir-ho es farà la vorera de la banda dels porxos continua, el que obligarà els vehicles a remuntar-la per incorporar-se a l’avinguda de la Concòrdia. A les cruïlles de la part sud s’eixamplaran les voreres, com a mesura de protecció dels vianants i per reduir la velocitat de la circulació dels vehicles.

També s’actuarà a la cruïlla de l’avinguda de la Concòrdia amb la Gran Via i l’Eix Macià, amb petites actuacions com l’eliminació d’illetes i una nova senyalització horitzontal per tal de distribuir l’accés i la sortida als vehicles.

Foto portada: Vista de l’avinguda de la Concòrdia. Autor: Ajuntament/Cedida.