Foto portada: Unitat de Diagnòstic Prenatal Parc Taulí. Autor: Cedida.

El Taulí, capdavanter en l’aplicació de tècniques avançades de diagnòstic prenatal

La Unitat de Diagnòstic Prenatal del Parc Taulí, que ha celebrat recentment el seu 25è aniversari, és una de les unitats pioneres a Catalunya en el diagnòstic i tractament dels defectes congènits i de la patologia fetal.

Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí uns 100 casos de defectes congènits, entre ells, els més freqüents són les cardiopaties i les patologies renals. Aquesta unitat va ser capdavantera a Catalunya en la incorporació de tècniques diagnòstiques com la ressonància fetal o el cariotip molecular, així com en l’elaboració i implementació dels protocols de diagnòstic prenatal, de seguiment fins el període perinatal, i de pèrdues gestacionals.

El diagnòstic prenatal engloba totes les accions diagnòstiques que ajuden a detectar qualsevol defecte congènit durant el període prenatal, entenent com a defecte congènit qualsevol anomalia morfològica, estructural, funcional o molecular present al naixement.
La Unitat de Diagnòstic Prenatal, formada per una vintena de professionals dels àmbits d’Obstetrícia, Radiologia, Patologia, Genètica clínica i Cardiologia pediàtrica, té com a objectiu la organització i millora del procés d’atenció a la patologia dels defectes congènits per a una millor prevenció. La seva funció és la de diagnosticar i informar dels defectes congènits detectats durant el període prenatal i aplicar el tractament pre o postnatal adequat. També ofereix assessorament reproductiu a les parelles amb un defecte congènit fetal i amb antecedents familiars.

Foto portada: membres de la Unitat de Diagnòstic Prenatal Parc Taulí. Autor: Cedida.