Foto portada: dos dels investigadors recollint mostres de pol·len al campus de la UAB

Les al·lèrgies venen abans i fortes: no confondre amb el coronavirus

Les al·lèrgies d’aquesta primavera i estiu començaran uns dies abans de l’habitual i seran importants, assolint nivells per damunt de la mitjana respecte a altres anys. Així ho indiquen les previsions realitzades per investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB. 

Des de 1994 no s’havien registrat concentracions de pol·len tant altes a l’atmosfera. La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) explica com diferenciar aquests símptomes d’al·lèrgia dels símptomes causats pel coronavirus (Covid-19) ja que alguns dels símptomes poden ser similars i generar confusió.

Diferències entre símptomes d’al·lèrgia i Covid-19

Els principals símptomes descrits en una infecció per Covid-19 són febre, tos seca, que pot arribar a ocasionar faringitis, cansament i dificultat per respirar, a vegades acompanyada de sensació d’opressió al pit. Els símptomes gastrointestinals, tot i no ser tan freqüents, també poden aparèixer.

En el cas de que els símptomes respiratoris siguin ocasionats per al·lèrgia, rarament apareix febre ni símptomes gastrointestinals, però si pot provocar congestió nasal. Aquests símptomes són molt menys freqüents en el cas del Covid-19.

Si sóc al·lèrgic, tinc més risc de patir infecció per coronavirus?

Les principals malalties associades a aquesta infecció sembla que serien la hipertensió arterial, la diabetis, les malalties cardiovasculars o la malaltia pulmonar crònica. Per tant, ara per ara no s’ha demostrat que les malalties al·lèrgiques i l’asma siguin factors de risc per patir la infecció per coronavirus.

Els pacients amb asma al·lèrgica, tindran més risc de patir una re-agudització bronquial degut a la infecció per Covid-19?

Durant el brot de SARS no es va observar un augment de les re-aguditzacions d’asma. Ara bé, com que les infeccions respiratòries, especialment les víriques, poden ser desencadenants de crisis d’asma, cal extremar les mesures de prevenció. És molt important no descuidar el tractament antiasmàtic de base per tal que l’asma estigui ben controlada.

La primavera podrà frenar la infecció per Covid-19?

Si bé la majoria de virus, incloent alguns tipus de coronavirus, frenen la seva activitat quan les temperatures augmenten, en el cas del Covid-19, actualment encara no es tenen evidències d’aquest fet ja que a països com Singapur s’hi han registrat casos tot i haver-hi temperatures i humitat altes.

Aquest any és especialment important que es transmeti un missatge de que la gent no confongui els símptomes d’al·lèrgia amb el coronavirus. Hi ha diferències molt clares a tres nivells: una al·lèrgia mai farà febre a no ser que sigui molt complicada, mai provocarà una faringitis molt aguda, i la tos que pugui provocar vindrà acompanyada de ragera de nas i de plorera d’ulls, ha assegurat la investigadora de l’ICTA-UAB i Departament de Botànica UAB, Jordina Belmonte.

La XAC ha estat analitzant durant els darrers 26 anys la quantitat d’aquest pol·len, per tal d’avaular si el canvi climàtic pot influir en aquest augment. Els resultats indiquen que a Catalunya el pol·len que prové dels arbres ha agumentat, mentre que el que prové de les plantes ha disminuit de forma significativa.

Foto portada: dos dels investigadors recollint mostres de pol·len al campus de la UAB. Autor: UAB