Contenidor Cremat - Carrer Verviers - Passeig Sant Oleguer. Autor: T. Redondo.

El nombre de contenidors cremats va caure un 30 per cent l’any 2020

L’incendi de contenidors va relaxar-se l’any 2020 a Sabadell en comparació a l’any anterior. Segons dades de l’Ajuntament difoses aquest divendres, els contenidors incendiats van caure un 30 per cent i els vehicles afectats pels focs un 22,5 per cent l’any passat.

L’any 2019 es van cremar a la ciutat 306 contenidors, gairebé un cada dia. I 71 vehicles, més d’un cotxe per setmana. L’any 2020 les xifres van caure fins els 204 contenidors i 55 vehicles. Una davallada del 30 per cent en contenidors i del 22,5 per cent en vehicles afectats. L’Ajuntament valora de forma positiva l’evolució. Segons dades municipals, a la ciutat hi ha 1.200 punts amb un total de 5.460 contenidors.

Foto portada: un contenidor cremat al carrer Verviers amb el Passeig de Sant Oleguer, l’any 2019. Autor: T. Redondo.