Foto portada: habitatges dotacionals al complex Alexandra. Autor: David B.

Més d’un terç del sou, pel lloguer o la hipoteca

 • Una enquesta municipal detecta malestar ciutadà per l’increment del preu de l’habitatge. 
 • “Cal abaixar els preus i això no es veu reflectit en l’última modificació de la llei”, diu Rubio (Habitatge). 

Una enquesta municipal que han respost un miler de ciutadans detecta malestar generalitzat pel preu de l’habitatge. Prop de dos terços dels enquestats destina més del 30 per cent del sou a pagar el lloguer o la hipoteca. Entre el 70 i el 90 per cent dels enquestats creuen que els preus són massa elevats per la renda de Sabadell. 

Els resultats de l’enquesta s’han presentat recentment. Juntament amb una dotzena de taules de debat, serviran per diagnosticar l’estat de l’habitatge a la ciutat en el marc de la renovació del Pla Local d’Habitatge, que es portarà al ple properament. Els principals resultats de l’enquesta són els següents:

 1. Nou de cada 10 enquestats pensen que el preu del lloguer no s’adequa a la renda mitjana de la ciutat.
 2. Si parlem de compra, i per tant de quotes hipotecàries, el malestar disminueix una mica. Però no gaire. Set de cada 10 enquestats pensen que paguen massa en comparació amb la renda mitjana de la ciutat.
 3. El 63 per cent dels enquestats destinen més del 30 per cent dels seus ingressos a pagar la hipoteca o el lloguer. Pagar més d’un 30 per cent pel pis o la casa cada mes és la xifra habitual a partir de la qual es creu que una família està sobreendeutada.
 4. Vuit de cada 10 enquestats creuen que cal reduir els preus de lloguer i de compra de l’habitatge a la ciutat.
 5. Dos de cada tres enquestats pensen que cal incrementar els ajuts per pagar l’habitatge habitual.
 6. La mateixa xifra d’enquestats creuen que no hi ha prou oferta d’habitatge a tots els barris.
 7. Cal mobilitzar el parc d’habitatge buit perquè es pugui llogar? El 55 per cent creu que sí.
 8. Sis de cada 10 persones que viuen de lloguer voldrien viure en un pis de propietat. Quatre de cada 10, però, prefereixen seguir vivint de lloguer.
 9. Un de cada dos enquestats viuen en un pis en règim de propietat. La majoria perquè així ho volen. Un de cada quatre ho fan perquè la quota de la hipoteca és menor que la quota de lloguer.
 10. Pel que fa a l’eficiència energètica, tres de cada quatre enquestats creuen que els habitatges no són prou eficients, però sis de cada 10 enquestats creuen que els habitatges estan ben conservats.

Les dades han servit per redactar el Pla Local d’Habitatge 2019-2024, que es portarà a votació aquest trimestre. “Les dades confirmen que els dèficits que com a administració pensem que Sabadell té en l’àmbit de l’habitatge són els mateixos que ells tenen detectats. Ens diuen que cal abaixar els preus de compra i lloguer d’habitatge i això no es veu reflectit en l’última modificació de la llei”, diu la regidora d’Habitatge, Glòria Rubio. El govern central ha modificat per decret la llei d’arrendaments urbans (LAU) per tornar als contractes de lloguer de cinc anys o acotar les fiances però no preveu regular els preus màxims.

Què es destaca de Sabadell?

Sempre segons la enquesta municipal, set de cada 10 enquestats destaquen la bona comunicació de Sabadell amb la resta del país. Més del 55 per cent destaca els serveis, el comerç i l’oci. Més del 30 per cent opina que el tret principal de la ciutat és el rodal i la qualitat de vida dins el terme municipal.

Qui ha respost?

Segons la informació municipal, l’enquesta ha estat resposta per prop de 1.200 persones. El 52 per cent són dones i el 48 per cent són homes. Hi ha una mostra de totes les edats, malgrat que la més nombrosa és de 36 a 50 anys. La meitat tenen feina i les respostes estan força repartides pels barris. La meitat viuen a Sabadell des de sempre,  el 25 per cent ho fan per vincles familiars i la resta ho fan per motius laborals.

El qüestionari es va posar en marxa el passat mes d’octubre per a les persones empadronades a la ciutat amb més de 14 anys. Es va poder respondre a la plataforma Decidim Sabadell, en paper al Servei d’Atenció a la Ciutadania, i al carrer on durant tres setmanes es van plantar punts de votació en diferents punts.

Foto portada: habitatges dotacionals al complex Alexandra. Autor: David B.