La plaça de Fidela Renom. Autor: David B.

La plaça de Fidela Renom s’ampliarà un 34 per cent

La plaça de Fidela Renom, del Centre de la ciutat (just davant de l’edifici de l’Ajuntament) es renovarà totalment i s’ampliarà amb una finca adjacent que el Consistori ha comprat recentment i que serà incorporada al parc. El pressupost de l’obra és de 265 mil euros i el termini d’execució serà de tres mesos.

L’ajuntament de Sabadell ha aprovat inicialment el projecte que permetrà la remodelació integral de la plaça de Fidela Renom i l’habilitació. D’aquesta manera, l’actual espai veurà ampliada la zona del pati interior, augmentant en un 34 per cent la seva superfície.

La unificació de l’àmbit d’actuació (l’actual plaça més la finca de pati interior adjacent) s’aconseguirà amb l’enderroc del mur existent que actualment separa els dos espais, posant-los al mateix nivell. La millora de l’espai eliminarà els desnivells existents entre les plataformes, amb un recorregut adaptat, amb pendents inferiors al 3,5 per cent, des dels punts d’accés actuals fins a punt d’accés a l’ampliació de la plaça.
D’altra banda l’espai de jocs, pavimentat amb cautxú de diferents colors, s’equiparà amb la implantació de nous elements, la majoria dels quals són jocs inclusius per a capacitats diverses. El projecte preveu també la renovació de les lluminàries. L’espai ampliat es sembrarà de verd i tindrà escorça de pi trinxada al voltant d’alguns dels jocs infantils. Aquest espai s’equiparà amb jocs infantils de fusta i pedra, la totalitat dels quals són jocs inclusius per a capacitats diverses.

Pel que fa a la vegetació s’hi mantindran els arbres en bon estat, se n’eliminaran els malalts i s’hi plantaran dos nous exemplars. També s’hi plantaran noves plantes enfiladisses en les parets. El projecte també preveu la reubicació de la font d’aigua existent, així com la pintura dels murs que delimiten la zona d’ampliació.

Foto portada: plaça Fidela Renom, aquest dijous. Autor: David B.