Foto portada: el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernàndez. Autor: J.d.A.

La realitat social de Sabadell, en 10 claus

  • 1 de cada 14 sabadellencs van ser atesos per Serveis Socials l’any 2017. 
  • “Ara es comencen a veure els efectes de la crisi. És fals que hagi acabat”, diu Fernàndez (Acció Social).

Representants d’entitats socials de la ciutat han assistit aquest dimecres a la presentació de l’Informe de Tendència Social de Sabadell, que repassa els principals indicadors associats a la vulnerabilitat a la ciutat. 

A nivell general, l’any 2017 va augmentar el número de persones ateses, malgrat la caiguda de l’atur i la recuperació de l’economia des de fa uns anys. Però a tenor de l’expressat pel regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, “ara estem patint els efectes de la crisi”. Les principals dades de l’informe són les següents.

1. Més atesos i més intervencions

Durant l’any 2017, el número de persones ateses pels serveis socials va pujar un 6 per cent respecte a l’any anterior, arribant fins les 16.380 persones. Un de cada 14 sabadellencs va ser atès per serveis socials l’any passat. També va pujar el número d’intervencions, de les 47.786 del 2016 a les 52.464 del 2017 (un 9,8 per cent més). “Ara es comencen a veure els efectes de la crisi”, diu el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez. “És fals que la crisi hagi acabat”, diu.

2. “Ningú viu de l’administració”

La despesa en prestacions d’urgència va ser superior als 900.000 euros l’any 2017. Fernàndez ha posat èmfasi en “desmuntar un tòpic: ningú viu de l’administració”. Per a explicar-ho ha assenyalat que l’Ajuntament només fa prestacions puntuals (per exemple, bolquers, ajuts d’òptica o altres) i de poca quantia. “Com a màxim dues prestacions anuals per família”, diu el regidor. Hi ha 15 beneficiaris d’ajudes per cada 1.000 habitants. En total, uns 3.150 beneficiaris. El número de famílies ateses pel Rebost Solidari, que reparteix menjar, va caure un 17 per cent l’any 2017, però el número de lots només va caure un 6 per cent.

Magatzem del Rebost Solidari, a Torre-romeu. Autor: J.d.A.
Magatzem del Rebost Solidari, a Torre-romeu. Autor: J.d.A.

A més la Renda Garantida no acaba d’arrencar: “tenim menys peticions de les que esperàvem”, diu el regidor. Aquest recurs substitueix la Renda Mínima d’Inserció (RMI o més coneguda com a PIRMI). A Sabadell hi ha 3.337 beneficiaris, de 1.148 famílies.

3. La meitat dels usuaris són ‘post-crisi’

Un altre tòpic, a parer del regidor: la gent viu de serveis socials tota la vida. Manté que és fals. La meitat dels usuaris del 2017 van entrar per primer cop després de l’any 2013, quan es va produir la màxima incidència social de la crisi iniciada l’any 2007. Per tant, la meitat dels usuaris han entrat al sistema quan la crisi anava a menys. “Tenim gent que fins ara no havia tingut mai relació amb serveis socials”, sosté el regidor.

No obstant, del total de 12.800 famílies ateses hi ha 463 amb alta a serveis socials anterior a 2005, i 3.169 amb alta entre els anys 2005 i 2010.

4. Més pisos d’emergència, però insuficients

Segons les dades presentades per Fernàndez, el número d’habitatges d’emergència ha crescut un 75 per cent des de l’any 2015: llavors hi havia 180 i ara hi ha 314. Però és insuficient, ja que hi ha 514 sol·licituds: “estem lluny de poder donar la resposta que cal”.

5. L’habitatge públic, testimonial

Fernàndez qualifica l’habitatge com la clau de volta de la política social. Però a nivell públic es pot intervenir poc, per exemple en els preus del lloguer, ja que el parc públic d’habitatge a Sabadell és de l’1,5 per cent. “Hauríem d’estar en xifres properes al 10 per cent tot i que l’ideal, com alguns països avançats, seria el 15 per cent”, manté.

6. Gairebé la meitat dels aturats, sense prestació ni subsidi

El 47 per cent dels aturats de la ciutat ja no cobren prestació d’atur ni tampoc cap altre subsidi, segons les xifres municipals. No obstant, el número de persones que no està cobert per part prestació es va reduir l’any passat un 5,4 per cent.

7. La gent gran, a l’alça i sense fre

En poc temps, un de cada 10 sabadellencs tindrà més de 75 anys. I dos de cada 10 tindran més de 65 anys. Hi ha 40.000 persones al col·lectiu del que abans es deia tercera edat. I serveis socials ha d’atendre més gent gran que d’altres col·lectius. El número de persones ateses pels serveis socials va pujar de forma important l’any 2017, sent-ne gairebé 5.000. Fernàndez manté que l’administració s’ha de preparar pel boom de la gent gran.

8. Baixada de l’atur a precari

Gran part de la caiguda de l’atur s’ha fet a partir de contractes temporals, amb baixes remuneracions i feines precàries. De fet, entitats socials alerten darrerament sobre la nova figura del ‘treballador pobre’, que malgrat tenir feina segueix necessitant suport dels serveis socials per sortir endavant. Tot i així, la taxa d’atur està molt per sobre de la mitjana europea, gairebé el doble.

9. La desigualtat sobre el mapa: de Can Puiggener al Centre

L’informe inclou una anàlisi de la població vulnerable per districtes i sectors. Així el barri de Can Puiggener i el sector sud (Campoamor-Espronceda) són les zones amb “extrema” vulnerabilitat. Merinals, la Creu de Barberà i La Serra (Torre-romeu) tenen una vulnerabilitat “alta”. Per sota de la mitjana de Sabadell també s’hi troba el barri de Ca n’Oriac i el sector de Sant Oleguer.

Una mica per sobre de la mitjana de la ciutat hi ha els barris del nord (Roureda, Can Deu, Sant Julià, Torrent del Capellà, Plana del Pintor) i la Concòrdia. Amb “baixa” vulnerabilitat hi ha Gràcia i el sector Can Rull. Finalment amb “escassa” vulnerabilitat hi ha tota la zona Centre i la Creu Alta.

10. Creix la població pel número d’estrangers

La població de Sabadell va superar l’any 2017 els 211.000 habitants (211.837 en concret). L’augment del número d’estrangers explica el creixement, ja que hi ha més de 1.500 nous estrangers en un any. Ara mateix hi ha 23.851 estrangers a Sabadell, un 11,3 per cent de la població total.

Foto portada: el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez. Autor: J.d.A.