Eva Abellan. Autor: David B.

Abellan (Síndica de Greuges) va atendre més de 2.100 queixes el 2019

La Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, ha presentat l’informe anual del 2019 amb les actuacions realitzades. “Les queixes més nombroses han estat originades per l’escolarització dels alumnes, per temes d’habitatge, per temes relacionats amb la hisenda municipal i per conductes incíviques”, assegura.

Des de que Abellan va ser nomenada per encapçalar aquesta institució el mes de maig del 2018, ha realitzat 2.120 atencions, un 21 per cent més que l’any 2018, la majoria d’elles s’han dut a terme de forma presencial i per correu electrònic.

Entre les atencions realitzades s’han obert un total de 231 casos, nou dels quals han estat d’ofici. Les principals temàtiques de les queixes dels ciutadans tenen a veure amb aspectes relacionats amb problemes amb l’escolarització dels infants, habitatge, sensellarisme, pobresa energètica, renda garantida de ciutadania. Sobre els aspectes de la bona governança i transparència del Govern hisenda municipal, les queixes se centren en la manca de resposta de l’administració o la poca motivació de la mateixa, la lentitud en la tramitació de llicències i expedients, les multes de trànsit i estacionament o la inacció municipal. També es sumen, en tercer lloc, les queixes relacionades amb temes de sostenibilitat, espai públic i mobilitat com ara la mobilitat i accessibilitat de l’espai públic, la neteja viària i la recollida selectiva, plagues coloms i xinxes, ús de l’espai públic, habitatges abandonats, entre d’altres.

Les queixes que tramita la Síndica de Sabadell també tracten temes de contaminació acústica molèsties per bars i locals d’oci, conductes incíviques a l’espai públic, temes de convivència, entre d’altres. D’altra banda, Abellan, ha recollit actuacions d’ofici amb l’objectiu de millorar la ciutat, així com algun cas de gestió d’entitats i pressupostos participatius.

Problemàtica per districtes

La Síndica apunta que “la majoria de queixes arriben del districte 1 (37 per cent), el districte 5 (un 15 per cent) i el districte 6 (un 10 per cent)”. Els diferents districtes de la ciutat tenen problemàtiques diferents, al districte 1 les principals queixes han girat entorn les conductes incíviques, escolarització, plagues, neteja viària, mobilitat, hisenda municipal, llicències i procediments administratius. Al districte 2, assegura, “preocupen especialment els temes relacionats amb l’habitatge, residus i l’escolarització. Aquest darrer tema també preocupa al districte 3, juntament amb temes de mobilitat, problemes amb la hisenda municipal i queixes sobre situacions laboral”.

En el districte 4 les queixes giren sobre problemes amb bars i locals d’oci, escolarització, pobresa energètica i ús de l’espai públic. Els problemes d’escolarització també preocupen el districte 5, juntament amb l’habitatge, pobresa energètica i queixes sobre la hisenda municipal.

D’altra banda el districte 6, es queixa de més problemes de contaminació acústica, reivindica temes relacionats amb la gent gran, temes d’habitatge i problemàtiques relacionades amb la Renda Garantida de ciutadania i el districte 7 ha presentat queixes relacionades sobretot amb temes d’habitatge i mobilitat.

Quines millores ha de fer l’Ajuntament?

Segons la Síndica, l’Ajuntament ha de millorar tot una sèrie d’aspectes pel que fa en la seva relació amb la ciutadania, sobre les polítiques públiques a partir dels drets humans, emergència habitacional, dignificació d’atenció a les persones, inscripcions escolars, contaminació acústica, pacificació de la ciutat, accessibilitat de l’espai públic, neteja viària, convivència i disciplina a l’espai públic.

Foto portada: Eva Abellan en un ple municipal. Autor: David B.