Pla Estretègic de Participació. Glòria Rubio. Autor: David B.

L’Ajuntament es compromet a enllestir el Pla Estratègic de Participació abans de l’estiu

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés per elaborar el Pla Estratègic Municipal de Participació, aprofitant la concessió d’un ajut tècnic per part de la Diputació de Barcelona, referent municipal en l’àmbit de la participació ciutadana. Abans de l’estiu es preveu tenir una proposta del Pla Estratègic.

El document recollirà les línies estratègiques, els objectius i les accions que guiaran les polítiques de participació de l’Ajuntament els propers anys. Preveuen que sigui un referent per promoure la implicació de la ciutadania en la gestió dels afers públics i que compti amb les aportacions de la ciutadania, els tècnics i les tècniques municipals i l’equip de Govern.

La regidora de Participació, Glòria Rubio, assegura que “l’elaboració d’aquesta nova eina s’emmarca en els principis fonamentals que informen sobre l’acció de l’ajuntament de Sabadell, ja que el foment de la participació és present, juntament a l’impuls d’una nova governança i la recuperació de l’ètica pública, en la gestió del conjunt de les polítiques municipals”.
Un dels objectius d’aquest pla és la creació de nous àmbits, presencials o virtuals, que afavoreixin que la ciutadania, les entitats i l’administració es coneguin i estableixin relacions entre si. El nou pla vol afavorir la participació i promoure els valors de la ciutadania, la participació activa, la democràcia, el respecte, la tolerància, el debat i el consens entre els veïns i veïnes.

El futur Pla incorpora el desenvolupament de processos participatius sobre l’espai públic, serveis comunitaris i equipaments, promovent la implicació de la ciutadania que habitualment no està acostumada a intervenir en els afers de la ciutat. En aquest sentit, el pla regularà el funcionament dels espais de participació, ja siguin territorials, sectorials i taules de treball.

Foto portada: Glòria Rubio en la presentació del Pla Estretègic de Participació. Autor: David B.