Foto portada: manifestació contra el Quart Cinturó. Autor: ERC Parets.

La Campanya Contra el Quart Cinturó demana suspendre els nous tràmits

Membres de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) han demanat al Ministerio de Transición Ecológica que suspengui la tramitació de l’estudi informatiu del Quart Cinturó del tram Terrassa-Granollers que es troba fase de consultes sobre l’abast de l’estudi d’impacte ambiental.

Els membres de CCQC expliquen que “l’ordenació de la mobilitat és una competència de la Generalitat de Catalunya i ara mateix s’està redactant el Pla Específic de Mobilitat del Vallès”. Asseguren que “encara no sabem quina serà la resposta que ens donarà el nou Ministerio de Transición Ecológica. Veurem si el canvi en el Govern espanyol co00mporta nous aires i decisions que trenquin la dinàmica electoral que havia imposat el Partit Popular en aquest projecte i un cert autisme del Ministerio de Fomento que ha imperat en totes les tramitacions que envolten el Quart Cinturó”.
La CCQC espera poder millorar la capacitat d’interlocució amb els nous gestors polítics dels dos ministeris implicats en la tramitació d’aquest expedient. Apunten que “el canvi de Govern obre finestres d’oportunitat per aquestes millores. L’experiència dels 25 anys de Campanya ha mostrat que els ministeris tenen un coneixement relatiu de la realitat catalana, ja sigui territorial, administrativa, normativa o associativa, per la qual cosa farien bé d’escoltar les respostes que els han adreçat administracions i entitats”.

Foto portada: manifestació contra el Quart Cinturó. Autor: ERC Parets.