El Vallès Occidental, la comarca on s’han produït més incendis aquest estiu

La campanya del Pla d’Informació i Prevenció d’Incendis Forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona iniciat el 12 de juny i que s’estendrà fins al 30 d’agost, ha detectat en aquests dos mesos prop d’un centenar d’incendis en àrees de vegetació que han afectant a un total de 10,5 hectàrees. A Sabadell s’han dut a terme 43 actuacions.

Concretament, en aquest període s’han detectat 92 incendis, que han afectat petites superfícies de menys de 0,1 hectàrees de terrenys agrícoles i de matolls, i només el 8 per cent d’aquests ha afectat a zones forestals arbrades. Fins a dia d’avui, l’incendi forestal més important es va produir el dia 30 de juliol, afectant 2,5 ha de superfície del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.

D’acord amb els informes diaris que realitzen l’equip del PVI, d’aquest conjunt d’incendis forestals que s’han produït des del 12 de juny, el 24,68 per cent s’han iniciat als voltants o marges de camins i un 20,78 als marges de carreteres, i el 14,29 per cent s’han iniciat en zones urbanes o d’urbanitzacions. Per comarques, el Vallès Occidental és la s’hi ha produït més incendis, amb 20, seguida del Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. Per contra, les comarques amb menys incendis han estat Osona i el Berguedà, amb tres incidències en cadascuna.

259 persones integren el PVI i compta amb 93 unitats mòbils, 18 punts de guaita i vuit centres de control, cobreixen un total de 484.813 hectàrees forestals de 273 municipis de la demarcació de Barcelona. El personal d’informació i vigilància que amb vehicles cobreixen 93 rutes per tot el territori, s’ha adreçat a un total de 40.000 persones que es trobaven en camins, àrees de lleure, zones d’aparcament, urbanitzacions, masies i cases  de colònies, que han estat informades i previngudes dels risc d’incendi en aquestes zones. Així mateix, l’equip ha detectat diverses accions que no complien amb la normativa de prevenció d’incendis, com barbacoes, amb obligació de tenir mata guspires, o la utilització d’eines que generen guspires. En el 75 per cent del casos, s’ha pogut avisar i persuadir a l’infractor, i en els casos que no ha estat possible s’ha comunicat als Agents Rurals.

Pel que fa a accions de perill detectades per l’equip del PVI, les principals accions fan referència a elements que obstaculitzen el pas en camins o el mal estat d’aquests, així com per arbres caiguts sobre línies de telèfon o desperfectes en la senyalització. També s’han detectat abocaments de productes inflamables i estat de les zones d’esplai i lleure i revisat els punts d’aigua.

Foto portada: remullant els matolls amb els Bombers. Autor: ADF Sabadell / cedida.