Foto portada: Sabadell, des de l'aire, amb una certa contaminació com es pot veure. Autor: @Sr_JOF via Twitter.

Episodi d’alta contaminació

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules als 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona que constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020 (PAMQA 2020). 

Entre els municipis que s’hi inclouen hi ha la capital catalana, Barcelona, i les principals ciutats metropolitanes, com l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà o el Prat. A escala vallesana, Sabadell hi està dins com també Terrassa, Sant Cugat, Rubí o Cerdanyola o a escala encara més propera a Badia del Vallès, Barberà, Ripollet, Sant Quirze o Santa Perpètua de Mogoda.

S’espera que l’episodi s’allargui aquest dijous i divendres. En concret, es recomana a la ciutadania:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa, etc.
  • Reduir els esforços físics a l’aire lliure.
  • Evitar consumir tabac.
  • Reduir les estades a l’aire lliure.

La mesura es pren a causa de la intrusió de pols africana i que ha fet augmentar la concentració de partícules en suspensió en l’aire. Actualment s’estan mesurant nivells elevats de PM10 en diverses estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

Foto portada: Sabadell, des de l’aire, amb una certa contaminació com es pot veure. Autor: @Sr_JOF via Twitter.