Vista de l'Hospital Taulí. Autor: David B.

El Parc Taulí s’adhereix a la Societat Catalana de Mediació en Salut

El Parc Taulí s’ha adherit, fa poques setmanes, a la Societat Catalana de Mediació en Salut, en una acció que suposa un avenç en el compromís d’apropar la resolució alternativa de conflictes en el Centre Sanitari.

Aquesta acció ajudarà a fer extensiva la sensibilització en matèria de conflictes, i a promoure instruments per a la prevenció i la resolució de positiva dels mateixos. Els conflictes, tant entre professionals com entre professionals i usuaris, formen part del dia a dia i poden generar malestar en les persones i disfuncions en els serveis si no se’ls hi dona una resposta adequada.

Amb l’objectiu d’evitar o minvar les conseqüències negatives que pot comportar la negació dels mateixos, el departament de Recursos Humans del Parc Taulí està treballant en diferents accions que permetin consolidar pràctiques de gestió positiva dels conflictes, basades en una cultura del diàleg en la que el respecte i la confiança recíproca siguin elements cabdals.

A finals de 2017 el Comitè de Direcció del Parc Taulí va aprovar l’anomenat Pla de gestió de conflictes i violència, que es troba en fase d’implementació. També es va crear la nova Comissió de gestió de conflictes i violència, que recentment ha aprovat la previsió de diferents accions relacionades amb aquesta matèria, per als propers dos anys, com la formació específica adreçada a professionals o la inclusió de la mediació com a eina de gestió de conflictes, entre d’altres mesures.