Foto portada: un tractament de pal·liatius en nens. Autor: Salut / cedida.

El Taulí serà hospital de referència en cures pal·liatives per a nens i joves

El trasllat de la unitat d’oncologia infantil de l’hospital Parc Taulí a la Vall d’Hebron de Barcelona va comportar una tempesta política la primavera de l’any 2019. Malgrat les crítiques, i el cop sentimental a una unitat molt valorada a Sabadell, el trasllat es va dur a terme. Es van prometre compensacions. Ara arriben algunes: el Parc Taulí serà un dels tres hospitals de referència, l’únic fora de la ciutat de Barcelona, per als menors que han de tenir cures pal·liatives. 

El 31 de gener de 2019 el llavors gerent de Serveis Assistencials de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut, Àlex Guarga, va comparèixer per fer públic el trasllat de l’oncologia infantil, que s’havia cuinat amb cert silenci però va ser aixecat a l’esfera pública per la llavors candidata socialista a l’alcaldia, Marta Farrés, qui va fer bandera contra aquell trasllat. En una compareixença a l’hospital de Sabadell, Guarga va dir que el Taulí perdia oncologia infantil però que “el conjunt de l’actuació pediàtrica guanyaria pes” a Sabadell a mig i llarg termini.

Aquell compromís comença ara a fructificar. L’hospital Parc Taulí serà un dels tres Serveis d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (SAPPI) de Catalunya, l’únic fora de Barcelona ciutat i al mateix nivell que la Vall d’Hebron o Sant Joan de Déu. El departament de Salut reorganitza l’atenció pediàtrica en cures pal·liatives, que ara venia fent cada hospital de forma poc unificada.

S’inicia així el desplegament d’una xarxa d’atenció de cures pal·liatives especialitzades en el pacient pediàtric, en la que l’hospital de Sabadell tindrà un paper capital. S’estima que hi ha més de 1.500 infants i joves amb necessitats de cures pal·liatives a Catalunya. Són les cures centrades bàsicament en millorar la qualitat de vida quan una malaltia està en fase terminal. Cada any moren 400 menors de 19 anys a Catalunya i dues terceres parts, uns 270 menors, serien susceptibles de rebre aquestes cures. Salut vol crear circuits per garantir millor l’accés i la qualitat en l’assistència així com l’acompanyament al malalt i la seva família. El departament es dona tres anys per implantar la xarxa, que comença aquest octubre per la cúspide, aquests tres grans centres de referència, entre ells el Taulí.

Què tindran els SAPPI?

L’hospital Parc Taulí serà de referència en atenció pal·liativa pediàtrica. Col·laborarà amb la Vall d’Hebron i Sant Joan de Deu per establir circuits i criteris homogenis de funcionament per a tota la xarxa. I avaluaran el funcionament, coordinant el seu desplegament a la resta d’hospitals i centres mèdics. Per ser un SAPPI cal tenir serveis d’alta especialització, tecnologies diagnòstiques avançades i unitats d’expertesa en malalties minoritàries.

En un segon nivell hi haurà hospitals de proximitat, que aplicaran els criteris impulsats des dels tres hospitals de referència. La voluntat és apostar aquí per l’hospital de proximitat, per evitar desplaçaments a les famílies i pacients. En un tercer nivell hi haurà l’atenció des del pediatra de medicina primària o els centres sociosanitaris amb pal·liatius.

Més informació: 

Confirmat el tancament, amb compensacions, d’oncologia pediàtrica

Foto portada: un tractament de pal·liatius en nens. Autor: Salut / cedida.