Foto portada: equip mèdic del Parc Taulí.

Rècord de donacions d’òrgans al Parc Taulí

L’hospital de Sabadell no fa trasplantaments d’òrgans però des de l’any 1994 és centre extractor d’òrgans i teixits. L’any passat es va batre un rècord, amb 21 donants i 61 òrgans trasplantats. Segons dades del centre hospitalari, el Parc Taulí és el primer centre no trasplantador de Catalunya en nombre de donants.

L’any 2018 es van aconseguir 21 donants i 61 òrgans, davant els 13 donants obtinguts l’any anterior. El centre està acreditat des de fa 25 anys com a centre extractor d’òrgans i teixits. L’any passat es van extreure 67 òrgans, 61 es van trasplantar amb èxit: 37 de ronyó, 13 de fetge, set de pulmó, dos de pàncrees i dos de cor.
Segons explica la coordinadora hospitalària de trasplantaments del Parc Taulí, la doctora Consuelo Guía, la peça clau per aconseguir aquestes xifres és la detecció dels possibles donants i la solidaritat dels donants i les seves famílies. L’any passat es van detec00tar 30 possibles donants. Tres es van descartar perquè tenien malalties que ho desaconsellaven. Sis famílies es van negar a donar i la resta van consentir.

328 donants a Catalunya

Segons dades del Departament de Salut, el número de donants va ser de 328 a tota Catalunya i es va arribar als 1.149 trasplantaments, un 3,9 per cent més que l’any 2017; la taxa supera els 150 per milió de població i esdevé una de les més altes del món.

Foto portada: equip mèdic del Parc Taulí.