Foto portada: Juli Fernàndez, Montserrat Chacón i un membre de l'ACE, aquest dissabte. Foto: cedida.

S’inauguren noves instal·lacions de la biblioteca especialitzada en esperanto a Sabadell

  • La Biblioteca-Arxiu disposa de més de 3.000 llibres, documents històrics i publicacions periòdiques.

  • L’alcalde, Juli Fernàndez, i la regidora de Cultura, assisteixen a la inauguració.

Des de dissabte, Sabadell s’ha convertit en una ciutat pionera dins de l’àmbit esperantista mundial amb la inauguració de les noves instal·lacions de l’Associació Catalana d’Esperanto (ACE).

La inauguració ha comptat amb la presència del nou alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez (ERC), així com també de la regidora de Cultura, Montserrat Chacón. També han assistit el president i vicepresident de l’ACE, Josep Franquesa i Carles Vela, president i vicepresident respectivament de l’ACE. Fernàndez ha destacat la importància de Sabadell en l’esperantisme català apuntant que en una hipotètica nova república catalana independent, la capital vallesana sigui una referència mundial pel moviment esperantista.

La biblioteca

La Biblioteca-Arxiu Petro Nuez (BAPN) compta amb un fons d’armari de més de 3.000 llibres, diverses col·leccions de revistes, publicacions periòdiques, material pedagògic, cartells de congressos i els arxius de l’ACE. Les instal·lacions de la BAPN han estat possibles gràcies a una campanya de micromecenatge per obtenir fons econòmic duta a terme a Verkami. Esperantistes catalans també han fet donacions per tenir un espai digne on poder-hi trobar tots aquests documents de gran valor per a la història del moviment esperantista català.

L’equipament porta el nom de Petro Nuez en homenatge al mestre d’esperanto Pere Nuez. Està dins el registre de biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

Què és l’ACE?

L’associació Catalana d’Esperanto fundada l’any 1980, successora de la dissolta Federació Esperantista Catalana, reuneix els esperantistes catalans. Les seves activitats bàsiques són donar a conèixer els problemes de desigualtat lingüística, facilitar l’aprenentatge i la pràctica de la llengua internacional, així com també, promoure la cultura catalana arreu del món i el coneixement d’altres cultures als territoris de llengua catalana per mitjà de l’Esperanto.

Per a l’ACE els drets lingüístics és un complement indissoluble dels drets humans, com també ho és, el dret a la comunicació plena entre persones de llengües diferents com a mitjà de superació dels prejudicis vers la cultura de la pau.

L’ACE té seu al carrer Papa Pius XI de Sabadell, on també té seu el Centre d’Esperanto de Sabadell (CES).

L’esperanto

L’esperanto és una llengua auxiliar, amb voluntat d’universalitat, promoguda per l’oftalmòleg polonès Ludwik Lejzer Zamenhof. La llengua va ser planificada durant les darreres dècades del segle XIX. A començaments del segle XX, va ser relativament coneguda entre el moviment obrer d’àmbit internacionalista o anarcosindicalista.