S’inicien els tràmits per a la licitació del nou contracte del refugi d’animals

La Junta de Govern ha aprovat els Plecs de clàusules administratives que regiran el contracte de serveis anomenat Servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia abandonats, perduts i ensalvatgits que es troben al terme municipal de Sabadell.

L’ajuntament de Sabadell treu a licitació el nou contracte del servei, actualment adjudicat a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. L’objectiu de la licitació es assegurar la ràpida recollida dels animals perduts o abandonats a Sabadell, així com la seva atenció integral en un refugi (atenció veterinària, alimentació, higiene, cures, allotjament…) fins que els propietaris els recuperin o l’animal pugui ser adoptat.

El valor estimat del contracte serà de 299.977,74 euros l’any. Actualment, el preu anual del contracte és de 144.837,84 euros, cost al qual s’hi ha de sumar, d’una banda, el servei de recollida d’animals nocturn i en festiu i, d’una altra, el servei d’atenció veterinària nocturna i festiva, contractat a altres empreses que actuen quan la protectora esta tancada. Aquests serveis suposen uns 20.000 euros addicionals cada any.

La vigència inicial del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de prorrogar-lo per períodes d’un any, fins a un màxim de dos anys més, amb data d’inici prevista el dia 14 de març de 2021. El termini per presentar proposicions finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

Les principals novetats del nou contracte destaca l’adaptació de la prestació del servei a la normativa actual (administrativa i d’animals), la gestió del servei integral o la millora de la informació i canals de comunicació amb l’Ajuntament.

Foto portada: gossos a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.