Canvi del compressor dels Jutjats. Autor: David B.

El Síndic de Greuges demana mesures per millorar els jutjats

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha emès una resolució sobre l’estat de les instal·lacions, les condicions i seguretat dels jutjats de Sabadell i Martorell.

Després de rebre diverses informacions i de fer dues visites als jutjats respectius, s’han pogut observar les mancances i s’han elaborat un seguit de mesures urgents per a la millora de la prestació del servei en ambdues instal·lacions.

El Síndic va iniciar una actuació d’ofici sobre les instal·lacions i les condicions dels jutjats de Sabadell, atès que la institució havia tingut coneixement que s’estava tornant a produir una situació que dificultava l’activitat de la seu. Representants d’aquesta institució, acompanyats de representants del Departament de Justícia, de l’Ajuntament i de la síndica local, van fer una visita a l’edifici judicial el 15 de juny passat, en la qual van ser rebuts pels màxims responsables de la seu.

El Síndic es va adreçar al Departament de Justícia per sol·licitar-li informació sobre les mesures de prevenció de la Covid-19, les mesures per pal·liar els efectes de la temperatura dels jutjats i el calendari establert per construir el nou edifici judicial, que s’estableix amb l’horitzó de poder disposar d’un nou edifici al voltant de l’any 2026, entre altres mesures.

D’acord amb l’anterior i les informacions rebudes, el Síndic considera necessari que es continuïn implementant les mesures de protecció per la Covid-19, especialment les que estan pendents. També és urgent procedir a les obres del canvi de la unitat refredadora i de maquinària per mantenir una temperatura adequada dins les instal·lacions, i mentre no es produeixi aquest canvi cal continuar amb el seguiment constant del sistema de climatització per garantir-ne el correcte funcionament.

A més, s’ha de respectar el calendari establert per construir un nou edifici, i es considera que és urgent avançar la data de l’any 2026 i buscar solucions alternatives perquè es pugui disposar d’un nou edifici en un màxim de tres o quatre anys. Altres mesures són la instal·lació de cortines opaques per esmorteir els efectes de la radiació i millorar les instal·lacions per tenir més espai i menys concentració de gent a l’edifici.

El Síndic de Greuges actua als Jutjats per la manca de seguretat sanitària i de climatització

Foto portada: Canvi del compressor dels Jutjats. l’estiu passat. Autor: David B.