La gestió dels boscos, peça clau per treure rendiment al patrimoni natural i evitar incendis

CONTINGUT PATROCINAT

Amb la voluntat de preservar els boscos, donar-los un rendiment i evitar incendis, la Diputació de Barcelona, gestiona un total d’11.894 hectàrees de zona forestal de propietat privada repartides entre els parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montnegre i Corredor, Garraf i Castell de Montesquiu.

Aquesta totalitat d’hectàrees s’agrupen en 12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural de 100 municipis catalans i que, englobats dins la Xarxa de Parcs Naturals, representen el 22 per cent del territori. S’ha de tenir en compte que la gestió forestal està condicionada, ja que el 90 per cent de la superfície de bosc és de propietat particular i està repartida entre més de 43.000 propietaris.

Feina de prevenció al bosc.
Feina de prevenció al bosc.

Per assegurar l’aprofitament forestal, basat en la producció de la fusta, les escorces de suro, les resines, les plantes aromàtiques o els bolets, entre altres, la Diputació ha cercat fórmules que permetin la participació de tots implicats i, a la vegada, l’impuls de projectes d’un àmbit territorial ampli que millorin la superfície forestal dels municipis. Una d’aquestes fórmules com la implicació de les associacions de propietaris forestals, que agrupen propietaris amb interessos comuns per a la gestió dels seus boscos. En aquest sentit i des de fa més de 15 anys, la Diputació de Barcelona participa en convenis de col·laboració de llarga durada, de 20-25 anys, per a la realització de projectes en aquests boscos.