Foto portada: Sabadell, des de l'aire, amb una certa contaminació com es pot veure. Autor: @Sr_JOF via Twitter.

Set propostes de la Diputació per millorar la qualitat de l’aire

La Diputació de Barcelona ha presentat recentment el Pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire al Vallès Occidental, un document amb 44 accions orientades a reduir les emissions contaminants de cara a 2025.

A més de fer un diagnòstic de la qualitat de l’aire actual, el Pla, demanat prèviament pel Consell Comarcal, planteja que els territoris redueixin les emissions dels serveis municipals, millorin el transport públic per a què, en conseqüència, disminueixi l’ús dels vehicles privats i, alhora, portin a terme tasques de sensibilització entre la ciutadania sobre la importància de protegir el medi ambient.

El Pla ha estat presentat pel diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, al president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, durant un acte telemàtic en el qual Gomar ha destacat la importància del document perquè, segons assegura: “fa un tractament integral de la problemàtica de la qualitat de l’aire que, a escala municipal, no s’ha de tractar de forma aïllada”.

El document ve donat arran dels resultats analitzats corresponents al període 2010-2020, segons els quals a diversos municipis del Vallès Occidental, entre els quals es troben Sabadell i Terrassa, es van registrar nivells d’emissions contaminants superiors als recomanats. En aquest mateix període també es van superar els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de partícules en suspensió a l’aire i del compost químic d’ozó.

Alhora, Sabadell, junt amb Terrassa, esdevenen els dos municipis vallesans amb emissions més altes respecte a contaminació produïda pels vehicles privats. A escala comarcal, és el sector del trànsit rodat el que marca major contaminació, seguit de l’àmbit industrial i el sector terciari.

Set línies amb una quarantena de propostes

Per revertir aquesta situació, el Pla determina set línies amb propostes d’actuació específiques pels municipis, entre les que es troben les següents mesures:

  1. Establir mesures per gestionar i seguir la qualitat de l’aire: actualitzar els protocols d’episodis d’alta contaminació, intensificar el control de vehicles altament contaminants per part de la policia municipal i estudiar la contaminació per partícules NO2 a les escoles i equipaments.
  2. Reduir el trànsit i les emissions: decretar zones de baixes emissions als nuclis urbans i a zones d’alta concentració de contaminats, incentivar i bonificar l’ús dels vehicles elèctrics, reservar places, horaris preferents o bonificacions fiscals als vehicles nets per a la distribució urbana de mercaderies, potenciar els park & ride, els serveis de cotxe compartit o la reserva d’aparcament per a vehicles VAO.
  3. Reforçar les infraestructures del transport públic i estudiar implantar els serveis de transport a demanda.
  4. Fomentar la mobilitat activa a través dels camins escolars, la pacificació d’accessos, elaborar mapes de temps a peu entre punts de referència i millorar la xarxa ba`sica per a vianants per afavorir la mobilitata peu. Cal també impular la xarxa de carrils bici municipals i entre municipis i implantar una xarxa d’aparcaments seguir per a bicicletes a les princpials polaritats, com estacions de ferrocarril, biblioteques, centres sanitaris o educatius.
  5. Reduir les emissions des de l’administració: apostar per introduir requisits ambientals en les licitacions i contraris públics, ja sigui d’obres o de serveis. Revisar la flota de vehicles, tant pròpia, com d’autobusos, camions de recollida de residus, vehicles de neteja, brigades, vehicles policials. També eliminar el plàstic d’un sol ús dins les instal·lacions públiques.
  6. Reduir emissions dels serveis productius: controlar les llicències d’obres i construccions potencialment contaminants, fomentar l’eficiència energètica i la reducció de combustibles fòssils a la indústria condicionant la llicència, incorporar requisits per tenir calderes de biossama i vetllar per l’ús de combustibles de qualitat.
  7. Incorporar activitats educatives sobre la qualitat de l’aire a les escoles i de sensibilització a les empreses.

Segueix-nos a Telegram:

  • Segueix iSabadell a Telegram clicant el bannèr o AQUÍ.
Segueix iSabadell a Telegram clicant al banner.
Foto portada: Sabadell, des de l’aire, amb una certa contaminació. Autor: @Sr_JOF via Twitter.