Foto portada: la xemeneia, ara rehabilitant-se. Autor: J.d.A.

La xemeneia del Vapor Buxeda Vell comença la seva rehabilitació

L’Ajuntament ha començat a rehabilitar la xemeneia del Vapor Buxeda Vell, construïda per La Mercantil Sabadellense el 1906 a partir dels plànols de l’enginyer Francesc Izard. Es vol reforçar i garantir-ne l’estabilitat i seguretat. L’obra té un pressupost de 95.918,25 euros i un termini d’execució d’uns tres mesos.

En primer lloc, es rehabilitarà la reconstrucció del coronament de la xemeneia, que al tenir esquerdes i deformacions, fan que sigui inestable. Està pensat enderrocar-lo i reconstruir-lo amb materials de qualitats similars seguint la geometria original. Perquè l’actual no conserva el coronament original, ja que ja va ser reparat a causa de l’impacte d’un llamp, molt probablement cap als anys 1970.

Foto portada: la xemeneia, ara rehabilitant-se. Autor: J.d.A.
La xemeneia, ara rehabilitant-se. Autor: J.d.A.

Desprès, les fissures verticals que afecten la xemeneia en diversos trams, s’arreglaran substituint les peces trencades per unes de noves, de dimensions i qualitat equiparables, les fissures visualment quedaran eliminades i les noves peces lligaran els trams que havien quedat deslligats per l’aparició de les esquerdes.

Finalment, es col·locaran unes anelles noves de fibra de carboni, amb un acabat semblant al de les anelles metàl·liques clàssiques. L’objectiu final és dotar a l’estructura de prou rigidesa.

Foto portada: la xemeneia, ara rehabilitant-se. Autor: J.d.A