Opinió de Josep Milà (CIESC): ‘Fiscalitat local i ocupació’ (I)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà, Secretari tècnic del CIESC

Les xifres no enganyen: la creació d’ocupació estable i de qualitat segueix essent el gran repte i l’objectiu dels agents socioeconòmics i de l’administració. Al Vallès Occidental, entre juliol i agost, l’atur s’ha incrementat en 2.121 persones i a Sabadell, en 573. La taxa d’atur registrat a la comarca puja del 11,91 per cent al 12,34 per cent i a la nostra ciutat passa del 12,71 per cent al 13,21 per cent. Tot i així, si fem una comparativa amb l’agost de l’any passat, enguany se situa per sota: 14,21 per cent i 15,02 per cent, respectivament.

Per CIESC, aquestes dades reforcen la importància d’avançar, de forma decidida i urgent, cap a un marc fiscal i administratiu facilitador i dinamitzador d’activitats, atractiu tant per les empreses existents com per emprenedors i noves inversions que busquin entorns viables per als seus projectes. I, destaquem-ho una vegada més, disposar d’un entorn favorable per fer empresa i crear ocupació vol dir, també, tenir una ciutat i uns polígons amb accessos i comunicacions que facilitin la mobilitat de persones i mercaderies, i connexions tecnològiques competitives.

Des de CIESC valorem positivament que aquest divendres, 15 de setembre, es constitueixi la Taula de Fiscalitat local industrial del Vallès Occidental. Una mesura del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, que ha de servir per harmonitzar un protocol d’actuacions fiscals que enforteixin l’activitat industrial i, en definitiva, el conjunt de l’economia.

L’impuls del Consell Comarcal ha estat i és fonamental per avançar en aquesta línia però, cal subratllar que els Ajuntaments són els principals promotors i responsables de concretar mesures i accions, i donar respostes que reverteixin l’escenari actual, tant per alleugerir la pressió fiscal com per agilitzar les tramitacions administratives: llicències, bonificacions, permisos per a reformes de naus i establiments, etc.

Considerem essencial prioritzar un marc comarcal de fiscalitat, atractiu per a les empreses i les inversions productives, coordinat estratègicament entre els diferents municipis i amb la cooperació territorial de tots els agents socioeconòmics. L’objectiu és comú: dotar-nos de la transparència i l’agilitat administrativa necessàries per potenciar el creixement empresarial i crear ocupació sense precarietat. La reindustrialització del Vallès Occidental és un compromís de tothom.