Renovació polígon Can Roqueta. Autor: David B.

2,2 milions d’euros per la renovació integral del polígon de Can Roqueta

El projecte per renovar Can Roqueta s’executarà durant el 2019 ii preveu un conjunt de millores, com és la creació d’una rotonda a la BV140 per donar accés al polígon amb més seguretat i rapidesa, així com actuacions per a la jerarquització del trànsit a les principals vies del polígon.

S’incrementarà el número d’aparcaments de vehicles, i aparcaments tancats per a bicicletes, l’ampliació de la línia d’autobús al sector i col·locació de noves parades, o la creació de nous passos adaptats per millorar l’accessibilitat per a vianants.

Una altra línia a desenvolupar són les millores dels elements d’urbanització, paviments de calçada i de voreres o la col·locació de diferent mobiliari com papereres i contenidors de reciclatge o la introducció de càmeres de videovigilància per afavorir la seguretat. En l’àmbit mediambiental es preveu la introducció d’enllumenat de tipus LED de baix consum i una nova plantació d’arbrat i millores en la recollida de la xarxa de pluvials amb criteris de sostenibilitat.
El pressupost del projecte és de prop 2,2 milions d’euros. La Diputació de Barcelona farà un aportació d’1,7 milions d’euros, l’ajuntament de Sabadell aportarà 385.250 euros i els 109.750 euros restants els aportarà l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitat Econòmica de Can Roqueta de Sabadell (AEPCRO).

El regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, ha manifestat que “volem capgirar l’estat d’envelliment i altres factors que han condicionat aquest polígon amb un gran potencial per endegar projectes conjunts amb altres PAES de municipis propers i generar una àrea d’atracció econòmica important. Gràcies a la diagnosi feta i la subvenció sol·licitada i aprovada podrem donar un salt qualitatiu”.

Més de 4.000 treballadors

El polígon de Can Roqueta té un total de 72 hectàrees i un 80 per cent aproximadament d’ocupació i 249 empreses ubicades que ocupen a 4.125 persones.

Foto portada: Guerrero, Fernàndez, Navarro i Llop. Autor: David B.