Foto portada: el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero (ERC) i el de Serveis Centrals i Nova Economia, Albert Boada, aquest matí. Autor: J.d.A.

Sabadell concentra a la taxa de residus, sobretot als comerços, l’increment fiscal pel 2017

  • L’Ajuntament recaptarà 885.000 euros més per impostos; el 90 per cent vindrà de la taxa de residus.

  • Guerrero (Espai Públic) i Boada (Serveis Centrals) palesen que calen canvis en la gestió dels residus.

Notable increment de la taxa de residus l’any vinent, especialment pels comerços. El quatripartit aprovarà previsiblement dimecres un increment del 5 per cent de la taxa de residus pels residents i d’un 25 per cent lineal a tots els comerços. El regidor de Serveis Centrals, Albert Boada, manté que no serà l’últim increment en la taxa comercial, ja que ara és molt inferior a la mitjana vallesana. I defensa la mesura mantenint que si es recicla més i s’implanten nous models de gestió, pot haver-hi marxa enrere.

L’Ajuntament preveu recaptar un 1 per cent més via impostos i taxes l’any vinent (885.000 euros més). I d’aquests diners nou de cada 10 euros provindran de la taxa de residus, que es veurà incrementada un 5 per cent per als residents i un 25 per cent per tots els comerços. A més, allò recaptat no millorarà serveis ni finançarà inversions sinó que anirà destinat a cobrir l’augment del cànon de residus municipal, que passa de 19,1 euros per tona a 30 euros per tona per aquells residus que no se separen, i que a Sabadell són la majoria. Segons ha indicat el regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero (ERC), el 70 per cent dels residus recollits a Sabadell no estan separats. I d’aquests, un cop passats pel centre de tractament de residus, un 53 per cent segueix sense poder-se separar. Sobre aquesta quantitat es paga el cànon. Hi ha la previsió que el cànon arribi fins els 47,1 euros per tona l’any 2020.

El regidor de Serveis Centrals i Nova Economia, Albert Boada (Crida), ha defensat l’increment lineal, del 25 per cent a totes els comerços de Sabadell. Manté que el preu mitjà de la taxa de residus per a comerços és molt inferior a la mitjana comarcal. Segons un informe del Consorci de Residus, es troben els exemples següents:

  • Una fruiteria de 75 metres paga a Sabadell 125 euros de taxa de residus anuals. A la mitjana vallesana la xifra arriba als 322 euros.
  • En el cas d’una farmàcia dels mateixos metres, la mitjana comarcal és de 197 euros i a Sabadell de 84 euros.
  • Un restaurant de 150 metres quadrats paga de mitjana 548 euros de taxa de residus a la comarca, mentre que a Sabadell en paga 205 euros.
  • En el cas d’un bar la mitjana és de 312 euros i a Sabadell de 206 euros.
  • En el cas d’un despatx professional de 95 metres quadrats, la mitjana comarcal és de 185 euros i a Sabadell és de 129 euros.
  • Finalment una botiga de roba de 150 metres quadrats paga de mitjana a la comarca 208 euros i a Sabadell 193 euros.

Boada sosté que els comerços generen la meitat dels residus recollits a Sabadell mentre que en el total de la taxa només en paguen una tercera part aproximadament. Per aquest motiu s’incrementa més la taxa comercial que la residencial. I avisa que caldrà fer-ho més en el futur:

La taxa de residus als comerços anirà pujant més. Les properes pujades no tindrien perquè ser lineals sinó més vinculades a la producció i les diferents tipologies d’establiment. També ens hem de plantejar canvis com la recollida porta a porta dels residus comercials o altres models que s’estan implantant”, ha sostingut.

L’ajuntament de Sabadell recapta ara mateix 7,7 milions d’euros per la taxa de residus. És el segon gran tribut municipal. L’any vinent es recaptaran vuit milions i mig per aquest concepte.

Canvis a l’IBI

El principal impost, en quant a recaptació, és l’Impost de Bens Immobles (IBI), amb 46,3 milions estimats pel 2017. També tindrà alguns canvis. Els usos residencials i industrials tindran el mateix tipus impositiu. Representen el 86 per cent de la recaptació de l’IBI. Les novetats vindran per als usos culturals, esportius i sanitat i beneficència, on es baixarà el tipus del 0,66 per cent al 0,5 per cent (un 20 per cent). En canvi, als usos comercials, d’oficines, d’edifici singular, espectacles, magatzem, obres, oci i hostaleria, i religiós se’ls apuja el tipus del 0,66 per cent fins el 0,67 per cent (al voltant del 2 per cent).

També canviarà lleument l’Impost d’Activitats Econòmiques, que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals. Es reduiran les diferències entre el que paguen les empreses ubicades al Centre, l’Eix Macià o Via Sabadell i les ubicades a la resta de zones. El canvi aportarà 89.000 euros a les arques municipals.

La grua baixa sis euros

La resta d’impostos i taxes seran congelats. Amb un únic canvi: la taxa de retirada de vehicles (la grua) costarà un 4 per cent menys. Dels 140 euros actuals passarà a costar alguns euros menys. L’impost de circulació, al màxim actualment, no es tocarà, com tampoc la zona blava, o la resta de tributs.

Quotes mensuals

Boada ha anunciat que aquelles persones que tinguin domiciliats tots els rebuts podran decidir si els paguen en quotes mensuals, bimensuals o trimestrals. Una novetat “que farà més còmode” el compliment de les obligacions fiscals.

Foto portada: el regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero (ERC) i el de Serveis Centrals i Nova Economia, Albert Boada, aquest matí. Autor: J.d.A.