Campanya 'Residus de Qualitat'

Si vols estalviar-te el 90 per cent de la taxa de residus, aquesta és la manera

Poc més de 300 unitats familiars de Sabadell aprofiten la bonificació del 90 per cent de la taxa de residus que preveuen les ordenances. Per a fer-ho, un inspector ha de passar per casa i fer una sèrie de verificacions. 

Segons dades municipals, durant l’any 2017 301 persones se’n van beneficiar. Aquest any, de moment, la xifra ascendeix molt poc, fins els 310 beneficiaris. Hi ha temps fins el dia 17 de juliol.

Què cal fer?

La bonificació del 90 per cent de la taxa de residus s’aplica a aquelles persones que fan selecció de les diferents fraccions en cubells diferents i a més tracten la matèria orgànica amb un compostador domèstic.
Per a poder-se’n beneficiar, cal separar el paper-cartró, els envasos i la fracció resta. Potser la part que més complica el procés és tractar la matèria orgànica amb un compostador domèstic. Si es fa, cal notificar-ho a l’Ajuntament, que enviarà un inspector al domicili. Si l’inspecció verifica la separació de residus, la bonificació s’aplica de forma automàtica. No obstant, les xifres mostren com aquesta bonificació és poc coneguda.

Foto portada: una campanya per promocionar la separació dels residus.