Foto portada: accés als habitatges colindants al que ha de ser el parc.

Comença en breu la urbanització del Parc de les Aigües, a Can Llong

Aquesta setmana s’han adjudicat les obres de les fases 1 i 2 del Parc de les Aigües del barri de Can Llong i la urbanització d’un dels carrers d’accés. El projecte compta amb un pressupost d’uns 260.000 euros.

La primera fase de la urbanització del futur parc està centrada en el límit oest, tocant a l’avinguda Estrasburg. Les obres inclouen la urbanització del vial d’accés annex a l’edifici de VIMUSA. El projecte respecta la topografia del parc, que serà una gran estructura afavoridora del drenatge i la infiltració de les aigües de pluja. La xarxa d’evacuació de les aigües pluvials és, en aquest cas, un element del disseny, que configurarà un traçat que facilitarà la conducció de les aigües, amb unes ampliacions laterals amb parterres absorbidors del líquid.

D’aquesta manera s’aconseguiran segons fonts municipals diversos beneficis mediambientals, augmentant la disponibilitat d’aigua del subsòl i filtrant i netejant les aigües de les escorrenties. A més, es redueixen els cabals abocats a la xarxa de clavegueram si hi ha pluges quantioses. Finalment, es proporcionarà hàbitats a insectes i altres petits animals.

Amb les dues primeres fases del Parc de les Aigües acabades, s’iniciarà la tercera fase de les obres, que s’adjudicarà en els propers mesos, i que serà la que suposarà la transformació completa de l’espai en un parc.

Foto portada: accés als habitatges colindants al que ha de ser el Parc de les Aigües.