Torre-romeu

Limiten la construcció de pisos a Can Puiggener i Torre-romeu

  • Es preveu la construcció de 140 habitatges, 690 menys dels previstos anteriorment.

  • L’Ajuntament reserva espai per a un Institut-Escola al barri de Can Puiggener.

L’Ajuntament modifica el desenvolupament dels barris de Can Puiggener i Torre-romeu, reduïnt el número de pisos construïbles a gran escala. La voluntat, segons l’executiu, és fer una proposta més ajustada per cohesionar els barris.

Les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) eren una aposta estratègica dels governs tripartits que mai es van fer realitat. A Sabadell se n’havien de fer dues: a Can Puiggener i a Torre-romeu, amb un potencial de construcció d’habitatges molt elevat. Ara, però, l’Ajuntament limita la construcció d’habitatges als barris, enterrant de forma formal el projecte de les ARE.

Institut-escola a Can Puiggener

Ara, el nou planejament vol potenciar la connectivitat amb el riu Ripoll i els parcs de la zona. A més, es preveuen ubicar els equipaments educatius com a centre del barri. Es planteja construir-hi un Institut-Escola en el futur. D’altra banda, el camp de futbol es mantindrà mentre que les Àrees Residencials Estratègiques plantejaven fer-hi habitatge lliure. D’altra banda, el consistori preveu fer-hi pisos dotacionals.

Connectar Torre-romeu i Can Roqueta

En quant a Torre-romeu, es busca garantir la continuïtat amb el riu Ripoll i qualificant com a no urbanitzable els espais naturals a la part elevada del barri. Entre Torre-romeu i Can Roqueta hi ha la voluntat de “cosir els dos barris”, segons la regidora d’Habitatge, Glòria Rubio (Crida). En definitiva, reduir l’aillament de Can Llobateras. El centre del barri seria el nou centre cívic de Torre-romeu, construït sobre un espai verd.

Habitatge públic

En definitiva “es redueix dràsticament la possibilitat de construir habitatges destinats al mercat lliure”, segons Rubio, qui destaca que s’apostarà en exclusiva pels habitatges de lloguer. En quant a pisos protegits, se’n preveuen una trentena a Can Puiggener i uns 65 a Torre-romeu. L’executiu considera que les ARE sobredimensionaven la planificació urbanística.

Foto portada: el barri de Torre-romeu, des de Covadonga. Autor: David B.