Foto portada: l'estructura que s'està ubicant al Passeig. Autor: J.d.A

Què són aquestes estructures del Passeig?

L’Ajuntament està ultimant la instal·lació d’una gran estructura metàl·lica al Passeig de la plaça Major. Es tracta d’un espai d’ombra que es posarà en marxa la setmana vinent, per donar un cert respir als vianants en aquest “desert” que és l’actual Passeig, assegura el regidor de Territori, Maties Serracant. L’estructura que s’està instal·lant no serà l’única: n’hi haurà una altra, sobre l’actual entrada a l’estació dels FGC.

Les dues estructures es mantindran fins després de la Festa Major, a començaments de setembre. La més propera a la circulació del bus servirà bàsicament com a espai de lleure, ombra i trobada. Tindrà alguns elements vegetals, com jardineres i arbustos. Els laterals estaran oberts i deixaran veure d’un costat a un altre. Segons la previsió del regidor, estarà acabada durant la setmana vinent, i es cobrirà amb un material tipus ràfia per donar ombra i facilitar una certa estada al Passeig. “Hem d’intentar que travessar el desert a determinades hores no sigui un infern en hores de ple sol”, segueix el regidor.

La segona estructura, que encarà no s’està instal·lant, anirà sobre les escales d’accés a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. Arribarà des del carrer de l’Església fins el carrer de la Rosa, cobrint les escales, l’aparcament de bicicletes i uns metres més enllà, tant al sud com al nord. S’instal·laran alguns bancs, i també l’exposició que l’Ajuntament organitza per presentar el Pla de l’Espai Central. La mostra tindrà fotografies antigues, una diagnosi sobre l’actual Centre i també un seguit de propostes. “Volem que es generi un cert debat”, ha assegurat Serracant. No hi ha data prevista per inaugurar la mostra encara.

A la pràctica les dues grans estructures faran que durant l’estiu el Passeig tingui dos sectors gairebé diferenciats: per un costat a la part nord el que fins l’enderroc dels pedregars al segle passat va ser la plaça Major i a la part sud la plaça del doctor Robert i el Racó del Campanar. Serracant ha repetit sovint que volen que el Passeig de la plaça Major pogués ser més una plaça que un passeig, en el benentés que les places són més recollides i generen un millor clima urbà que les grans avingudes.

Pla de l’Espai Central

El pla s’aprovarà, en les accions més immediates, al proper ple, i caldrà obrir un procés d’exposició pública i al·legacions, com és pertinent. Entre les propostes, hi ha recuperar espais interiors per a l’ús públic com el Museu d’Història, el pati del Museu d’Art, el jardí de la Casa Grau (a la plaça del Gas), fer una zona verda al Vapor Turull i un espai d’ús públic a la nova promoció de pisos on hi havia el cafè-teatre Euterpe. A més, es contemplen tot un seguit de mesures en quant a la mobilitat, en una primera fase fins el mes de desembre de 2018 i en posteriors fases fins l’any 2025. El pla final és un Centre amb molts més carrers per a vianants, amb més prioritat per a l’autobús i set sectors d’entrada i sortida ben senyalitzats per al transport privat.

Foto portada: l’estructura que s’està ubicant al Passeig. Autor: J.d.A