Escocells

Es retiren els paviments de resina de més de 500 escocells

  • Un cop retirat el material de resina es reompliran amb terra.

  • El poc manteniment dels paviments ha provocat diversos danys a l’arbrat.

Aquest dimarts s’han iniciat els treballs de retirada del paviment amb resina i àrids dels 319 escocells de l’avinguda de Barberà. En els darrers dies ja s’han retirar els 197 escocells de la ronda de Zamenhof.

La decisió de retirar aquest paviment de resina per part de l’Ajuntament és perquè, segons assegura, amb el pas del temps han observat que l’enduriment de la resina ha fet perdre la filtració de l’aigua i ha provocat danys a l’arbrat, com pressió al coll de l’arbre, manteniment d’una elevada humitat que afavoreix la presència de fongs o manca d’estabilitat.

El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, ha manifestat que “no hi ha hagut el manteniment necessari i el que inicialment podia semblar un canvi beneficiós s’ha convertit en un problema per a la salut dels arbres, cosa que també podria ser un risc per a la seguretat de l’espai públic i per a la ciutadania. Per això estem treballant per retirar aquest paviment i substituir-lo amb terra”.

Els paviments de resines es van instal·lar a l’any 2009 amb l’objectiu de millorar la neteja viària i afavorir la mobilitat de vianants en els eixos comercials.

Foto portada: dos escocells a l’avinguda de Barberà. Autor: David B.