SMATSA

SMATSA ha intensificat durant l’any 2017 el seu compromís amb el medi ambient

Serveis Medi ambient (SMATSA), que forma part del grup empresarial AGORA SERVEIS, desenvolupa la seva activitat de neteja viaria i recollida de residus a la ciutat de Sabadell dins d’un marc de respecte cap al medi ambient. La protecció de l’entorn constitueix un element clau de la nostra política d’empresa, pel que la gestió diària dels serveis que presta es realitzen atenent els criteris de sostenibilitat ambiental.
Amb el fi d’assegurar el compliment de la seva política de compromís amb l’entorn, identifica i avalua els  valors sobre els quals deuen incidir per reduir l’impacte ambiental que es genera. Seguint els requisits de l’exigent normativa ISO 14001:2015, anualment defineix uns objectius ambientals que són analitzats de manera permanent i la seva execució depèn de la implicació activa de tots els treballadors de l’empresa.
Durant el 2017, AGORA SERVEIS ha aconseguit grans metes, que esperem seguir superant en els pròxims anys. Entre els èxits aconseguits, convé destacar:
· S’ha reduït un 14% el consum elèctric dels centres de treball de neteja viària de Sabadell.
· S’ha dut a terme set campanyes de sensibilització ambiental, dirigida a ciutadans i als mateixos treballadors de l’empresa.
· S’ha reduït un 10% la generació de residus.
· S’han augmentat les mesures tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals.