Jocs infantils tancats per l'estat d'alarma, a Can Llong. Autor: J.d.A.

Què puc fer i què no puc fer amb? 100 preguntes i respostes

El Departament d’Interior ofereix qüestions relacionades amb les restriccions de mobilitat i l’apertura dels establiments comercials o similars que ens ajuden a afrontar aquest estat d’alarma. En aquest sentit hi ha desenes de preguntes que la ciutadania es pot fer.

Aquest document en resumeix un centenar. Està actualitzat a 25 de març de 2020.

1. Em puc moure dins del meu municipi?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials o les mercaderies.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Per a les activitats previstes de primera necessitat si, tot i que la Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
Hi ha un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma, tot i que és voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses.

5. Puc anar a la meva segona residència?
Està prohibit.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?
Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). No s’altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics i, si no és possible, eviteu que els menors entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només es permet en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors.

13. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

14. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

15. Puc portar els infants al parc?
No.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?
Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?
Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància de seguretat.

20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus, pel que cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància de seguretat.

21. Podem estar als espais comunitaris de l’edifici on vivim?
No, atès que és un espai privat d’ús públic.

22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

24. Puc treure a passejar la meva mascota? Puc baixar a donar menjar als animals del carrer?
Sí que es permet treure a passejar la teva mascota. Per altra banda, cuidar dels animals del carrer només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament autoritzades.

25. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

26. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Al tractar-se d’un cas d’activitat professional, si que està permès.

27. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats essencials descrites, que no inclouen les trobades.

28. Es pot anar a la platja?
No No és una activitat essencial.

29. Es pot anar a parcs o al bosc?
No No és una activitat essencial.

30. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
No en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí en cas que hi hagi activitat econòmica.

31. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Només pot haver-hi una sola persona.

32. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que no pot conduir per les seves condicions particulars o bé es tracta d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili). Cal poder demostrar les circumstàncies.

També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones.

33. Puc sobrepassar la capacitat màxima del vehicle en aquests casos?
No està permès.

34. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

Pel que fa als vehicles professionals o d’empresa en activitat laboral no s’especifiquen restriccions, però sí que es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant respectar la distància de seguretat.

35. Poden circular motocicletes i bicicletes?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

36. I dins de taxis i VTC?
Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

37. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…?
Solament si està previst acompanyar persones sense autonomia.

38. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant el confinament).

39. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

40. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

41. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries.

42. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas que circuli sense justificació o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

La Policia Municipal. Autor: David B.
La Policia Municipal. Autor: David B.

43. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19.

Per a la resta de casos no està prohibit però es recomana no fer cap reunió presencial. Si es fa, no es pot superar el terç de l’aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres entre les persones.

44. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

45. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

46. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació per d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

47. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?
Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los.

48. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

49. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

Foto portada: sessió especial de donació de sang pel coronavirus, al Mercat de Sant Joan. Autor: David B.
Sessió especial de donació de sang pel coronavirus, al Mercat de Sant Joan. Autor: David B.

50. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

51. I en el cas del carnet de conduir?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

52. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

53. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de causa de força major o necessitat perquè la policia ho pugui comprovar.

54. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial.

55. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí.

56. Puc anar a bars i restaurants?
No, estan obligats a tancar.

57. Puc anar al cine o teatre?
No, estan obligats a tancar.

58. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
No, estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

59. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
No, estan obligats a tancar.

El centre cívic de Can Rull, tancat. Autor: J.d.A.
El centre cívic de Can Rull, tancat. Autor: J.d.A.

60. Estan oberts els hotels?
Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del dia 19 de març. El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la COVID19 o d’altres que estiguin duent a terme les administracions públiques (acollida vulnerables, etc.). El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials per l’atenció de persones amb necessitats.

61. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
S’aplica el mateix criteri que per als hotels.

62. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?
Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

63. Els centres comercials estaran oberts?
No, estan obligats a tancar.

64. Quines botigues poden obrir, doncs?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

65. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

66. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili.

67. Ferreteries?
No, estan obligades a tancar.

68. Botigues d’electrodomèstics?
No, estan obligades a tancar.

69.Botigues de recanvis?
No, estan obligades a tancar.

70. Immobiliàries i altres de similars?
No, estan obligades a tancar.

71. Notaries?
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

72. Botigues de cigarretes electròniques?
No, estan obligades a tancar.. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

73. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

74. Locutoris?
No, estan obligats a tancar.

75. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic. Sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

76. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

77. ITV?
No, estan obligats a tancar.

78. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
Sí que es permet el lloguer de vehicles pel desenvolupament de les activitats autoritzades.

79. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

80. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de venda de premsa i papereria.

81. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

82. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Com en els restaurants, només està específicament permesa l’entrega a domicili.

83. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

84. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

85. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

86. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

87. Botigues de begudes?
Sí.

88. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic.

89. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi pot treballar si està tancada al públic.

90.Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?
No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

91. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

92. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

93. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui comprovada prèviament.

94. S’han accelerat els tràmits per defuncions?
Sí. S’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

95. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?
Sí, s’ha de respectar la distància de seguretat, excepte els professionals que per raó de la seva activitat han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas de sanitaris, xarxa de serveis socials i cossos i forces de seguretat de l’Estat.

96. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

Foto: una ambulància del SEM.
Una ambulància del SEM. Autor: David B.

97. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors i allotjaments turístics que d’hagin definit com a tals.

98. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?
Com a servei essencial, les comissaries són obertes amb el mateix horari. No obstant això, s’ha d’evitar anir-hi si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

99. Quins són els grups de més risc?
El Departament de Salut indica que els grups de més risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

100. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?
Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

Foto portada: una àrea de jocs infantils, tancada, aquest dimecres. Autor: J.d.A.