Foto portada: l'EDAR Riu-Sec, que gestiona Aigues Sabadell, el 30 de juny de 2020. Autor: David B.

Sense rastre del coronavirus a les aigües residuals

  • Sabadell participa en un projecte per monitoritzar el virus i avançar-se als rebrots a través de l’aigua.
  • La presència del nou coronavirus a les aigües residuals de la ciutat ara per ara és inexistent. 

Sabadell és una de les cinc ciutats espanyoles que participa en el seguiment de les aigües residuals per veure possibles focus de coronavirus. L’acció es duu a terme en una de les dues depuradores de la ciutat, la més gran, ubicada a Sant Pau de riu-Sec. Segons la informació de l’empresa Aigües Sabadell, des de la tercera setmana d’abril els marcadors de virus van baixar i a hores d’ara la presència és inexistent. El seguiment se seguirà fent cada setmana perquè és un marcador important per anticipar possibles rebrots.  

La informació que donen les anàlisis, a hores d’ara, afecten al 60 per cent de les aigües residuals de Sabadell. El 40 per cent es tracten a la depuradora de Can Roqueta, que no participa a l’estudi, tot i que potser ho fa després de l’estiu. A la depuradora de riu-Sec hi arriben les aigües residuals que s’aboquen a l’antiga Riereta (a grans trets, Gràcia, Merinals, Hostrafrancs, part del Centre, l’Eix Macià, La Creu Alta, Concòrdia, Can Rull, Can Llong, bona part del nord de la ciutat i també Sant Quirze). A la depuradora es prenen mostres d’aigua en tres punts (a l’entrada, al mig i al final) i s’envien al laboratori centralitzat del projecte, que s’anomena Reveal. 

Les primeres medicions es van començar a fer a finals de març, en el pic de la pandèmia. L’aigua que entrava a la instal·lació tenia “material genètic” (restes) del nou coronavirus, la Covid-19. Un cop sanejades les aigües, abans de ser abocades de nou al riu, desapareixen. La presència de material genètic de la Covid-19 va començar a reduir-se a partir de la segona quinzena d’abril. A hores d’ara és inexistent, ha assegurat el director de Sanejament d’Aigües Sabadell, Jordi Vinyoles.

Augmentar el nivell de detall

De moment se seguiran fent les mateixes anàlisis un cop per setmana. Però al setembre es vol augmentar la precisió i es mesuraran els nivells ja no a l’entrada de la depuradora sinó en dos punts de la xarxa, que té 300 quilòmetres, amb la intenció d’ampliar més per guanyar detall. D’aquesta forma, es pot saber si en un moment hi ha material genètic de la Covid-19 en algun barri o sector concret.

“La xarxa de clavegueram és com l’aparell sanguini. A través de l’anàlisi del clavegueram podem tenir molta informació”, ha precisat el president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, a la presentació del projecte.

Diversos estudis arriben a la conclusió que la presència de material genètic de coronavirus va aparèixer abans a les xarxes residuals del que ho van fer els efectes (símptomes mèdics, visites al CAP o l’hospital…). Analitzant les aigües residuals es pot guanyar temps per actuar, justament el que no es va fer al gener, febrer o la primera quinzena de març passat fins que els centres mèdics van estar a punt de col·lapsar, quan no ho van fer del tot.

El president d'Aigües Sabadell, Enric Blasco, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la visita a la depuradora. Autor: David B.
El president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la visita a la depuradora. Autor: David B.

Les anàlisis que s’estan duent a terme a la depuradora Riu-sec només es fan també a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Alacant, Múrcia i Ourense. És a dir, Sabadell és l’única ciutat no capital de província on es fan, com ha destacat l’alcaldessa, Marta Farrés, qui ha assegurat que “la pandèmia ens ha mostrat que ens calen més elements per controlar i tenir dades fiables sobre salut pública” per anticipar respostes efectives contra la pandèmia.

Altres millores a la depuradora

La depuradora de Riu-sec és una de les més avançades del sud d’Europa, segons assegura Aigües Sabadell. Recentment s’han fet millors per convertir la instal·lació en una ecofactoria. Així el director de l’empresa, Joan Cristià, ha apuntat que s’han instal·lat quatre molins eòlics i que s’aprofita el gas metà dels digestors com combustible per produir electricitat. Segons Cristà, l’objectiu que la depuradora és que passi a ser una “ecofactoria autosostenible”.

Foto portada: la depuradora Riu-sec, aquest dimarts. Autor: David B.