Cada cop més persones amb VIH al món laboral: una nota positiva però molta feina per fer, segons Actuavallès

L’entitat Actuavallès, des del projecte d’inserció laboral, treballa i lluita pels drets laborals de les persones que conviuen amb el VIH. La manca d’informació, els estereotips i la por a la transmissió del VIH solen generar situacions de discriminació al lloc de treball. Entitats i organitzacions com Actuavallès treballen amb les persones que conviuen amb el VIH. Poc a poc, els progressos tenen el seu fruit; la OIT estima que durant el 2020 hi hagi 30 milions de persones amb el VIH treballant, davant els 26 milions del 2015.

Avui en dia, gràcies als avenços mèdics entorn al tractament del VIH, conviure amb el virus (en termes de medicació) és bastant fàcil. La ciència ha permès notables millores en l’estat de salut i en l’esperança de vida de les persones amb el VIH, sent actualment similar a la de la població general. Tot i així, socialment encara segueix sent motiu de discriminació i de rebuig, i per tant, també en l’àmbit laboral aquestes persones es veuen afectades.

Des d’Actuavallès, i concretament des del projecte d’inserció laboral, tot col·laborant amb la Federación Trabajando en Positivo, es treballa i es lluita per conservar i defensar els drets laborals de les persones amb VIH. En relació amb el Pacto de Estado Contra la Discriminación por el VIH, amb el Pacte Social Català i amb les línies estratègiques del Ministerio de Sanidad (Plan Nacional del SIDA), l’entitat treballa per l’atenció integral de les persones amb VIH.

El treball NO és una via de transmissió del VIH

D’acord amb la Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Organització Internacional del Treball (OIT) no existeix risc de transmissió del VIH en el lloc de treball. Actuavallès, en el marc del projecte de sensibilització de la Federación Trabajando en Positivo, fa arribar a diferents agents claus en l’àmbit laboral, i també a la població en general, idees com que les persones amb VIH poden desenvolupar qualsevol tipus d’ocupació amb la mateixa capacitat que qualsevol altra i a més a més, que la persona no té la obligació legal de comunicar la seva situació a les persones del seu entorn laboral.

A les persones treballadores amb VIH se les ha de tractar com a qualsevol altra en funció del seu estat de salut. A efectes mèdics i legals el VIH no sempre implica discapacitat o disminució de la capacitat del treball. I no justifica modificació del contracte laboral, cessament involuntari de la activitat laboral o canvi de funcions. Finalment, cal destacar que a Espanya, el tractament antiretroviral està cobert pel sistema nacional de salut, per tant, no suposa cap cost addicional a l’empresa ni al treballador.

Per aquest motiu, Alberto Capitán, director d’Actuavallès, comenta que és molt important fer arribar aquests missatges a les empreses, institucions públiques, sindicats i altres agents socials implicats en qualsevol procés de contractació d’una persona, amb la intenció i objectiu final d’eradicar la discriminació que viuen les persones amb VIH en l’àmbit laboral, ja que no existeix cap impediment perquè puguin desenvolupar qualsevol ocupació.