Caminant per aconseguir un treball digne

El Servei d’Inserció Laboral (SIL) Taina de la Fundació ATENDIS dóna resposta (des de 1991) a les necessitats de realització d’accions formatives i d’acompanyament a la inserció sociolaboral que pretenen capacitar i dotar les persones demandants d’ocupació (persones amb discapacitat intel·lectual) dels coneixements, aptituds, actituds i habilitats necessàries per fer possible la seva incorporació al mercat de treball obert i garantir-ne la seva estabilitat.

La conjuntura econòmica i social que es viu des de fa uns anys, complica de per si la recerca d’un treball estable, que garanteixi un bon horari laboral i que ofereixi un salari digne. Les persones amb discapacitat intel·lectual troben moltes dificultats a l’hora d’accedir al mercat de treball: Taxa d’activitat del 34 per cent (amb discapacitat) enfront del 70 per cent (sense discapacitat) i taxa d’ocupació del 29% (amb discapacitat) davant el 62 per cent (sense discapacitat).

L’informe de l’Observatori de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, de novembre de 2016, determina que a l’àrea metropolitana de Barcelona (inclòs el Vallès Occidental) hi ha registrades 5.916 persones amb discapacitat demandants d’ocupació i que són a l’atur.

Tot i aquestes dades, el SIL Taina ha aconseguit al llarg de més de 27 anys d’esforç, treball i dedicació, inserir a l’empresa ordinària a 243 persones amb discapacitat i un percentatge d’inserció anual superior al 80 per cent. Actualment, conserven el lloc de treball 110 d’aquestes 243 persones i 98 l’haurien perdut, segons les dades de les que disposem.

Una dada més que rellevant: celebrar els 25 anys de treball en una empresa 

En Toni Ribera és professional de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (empresa ordinària) i el 14 de setembre va fer 25 anys que va ser contractat. Tot just feia dos anys que el SIL Taina estava en funcionament i aconseguia incorporar a l’equip de l’Hospital de Sabadell a un noi disposat a treballar de valent. Des de llavors, en Toni és la persona encarregada de repartir i distribuir material als diferents departaments i edificis de l’Hospital.

Toni Ribera al vestíbul del Taulí. Autor: Cedida.

Podríem considerar el cas d’en Toni, un cas singular. És poc habitual que empreses ordinàries contractin a persones amb discapacitat a jornada sencera des del primer moment i que el seu sou sigui el mateix que estipula el Conveni Col·lectiu de l’empresa. En Toni és un treballador polivalent, amb molta experiència i solament se li realitza suport en casos molt puntuals.

Tot un cas d`èxit aconseguit gràcies als i les professionals del Servei d’Inserció Laboral, a la confiança de la Corporació Sanitària Parc Taulí  i sobretot, a les qualitats professionals, aptituds i habilitats d’en Toni.

Foto portada: Toni Ribera al Taulí. Autor: Cedida.