Dia Mundial de la SIDA: estratègies per eradicar-lo a Sabadell

Al Vallès Occidental s’han notificat 1.311 casos de SIDA des de l’inici de l’epidèmia, es detecten més de 30 casos nous de VIH cada any, més de la meitat amb retard diagnòstic.

L’objectiu global que UNAIDS planteja per al 2030 és la Fi de la epidèmia del VIH/SIDA a nivell mundial, l’estratègia per eradicar el VIH a nivell mundial consta de tres elements clau: l’educació sexual com eina de prevenció, la detecció precoç i la vinculació a tractaments eficaços i que siguin accessibles.

Les fites globals, com les que es planteja UNAIDS per al 2030, requereixen accions locals per part de tots els agents implicats. En quin punt ens trobem a Sabadell?

Educació Sexual com eina de prevenció

La prevenció sempre és la millor eina per combatre qualsevol malaltia, en el cas del VIH, que principalment es transmet per via sexual, la prevenció ha d’estar vinculada a la salut sexual i a l’educació sexual i afectiva.

En el nostre país, a diferència de països del nostre entorn com França, Dinamarca, Alemanya, etc. no existeix una llei que garanteixi l’educació sexual, afectiva i de diversitat de gènere, la prevenció dirigida a població jove està basada, en el millor dels casos, en campanyes de sensibilització de 2 hores de durada que ja s’han mostrat poc eficaces com a eina preventiva.

Cal incorporar als joves en el disseny i la implementació de les estratègies de promoció de la seva salut sexual. Eines pedagògiques com els programes “APS” (Aprenentatge i Servei) representen una oportunitat per promoure l’educació sexual entre iguals. Actuavallès porta a terme diversos programes d’Aprenentatge i Servei a Sabadell als Instituts Pau Vila i Ribot i Serra .

Detecció precoç

Cal facilitar l’accés a la prova del VIH, apropar-la a la població que hagi tingut pràctiques de risc i normalitzar-la com una prova de cribratge de salut. Fer-se la prova del VIH per detectar la infecció en els primers estadis resulta un factor d’especial rellevància, en el nostre entorn es detecten anualment 30 noves infeccions, la meitat d’aquests diagnòstics es consideren clínicament com “diagnòstic tardà” , la persona fa anys que està infectada, no se li ha detectat, ni ha estat tractada convenientment. El diagnòstic tardà comporta un empitjorament en l’estat de salut i majors complicacions de tractament i representa un dels grans reptes a afrontar. Actuavallès ofereix la possibilitat de fer-se la prova ràpida del VIH a Sabadell de forma anònima, confidencial i gratuïta, oferint resultat de cribratge en 30 minuts.

Vinculació a tractaments eficaços i que siguin accessibles

Els tractaments farmacològics actuals són eficaços per controlar la infecció per VIH; tot i que aquest control no vol dir curar la infecció, els tractaments poden aconseguir que la persona estigui asimptomàtica, millori el seu sistema immunitari i les seves defenses i elimini la càrrega viral. La indetectabilitat de la càrrega viral, és a dir, la baixa presència del virus del VIH en la sang i altres fluids, resulta d’especial rellevància, diversos estudis posen de manifest que una persona amb càrrega viral indetectable no pot transmetre el virus, apareixent el missatge de indetectable=intransmissible.

Indetectable=intransmissible representa una estratègia de “tractament com a prevenció”, si podem fer un diagnòstic precoç (en els primers mesos post-infecció) i oferim un tractament eficaç que controla la càrrega viral d’aquesta persona evitarem el risc de transmissions futures. Alhora aquesta reivindicació té un impacte positiu en l’estigma, que reverteix en la normalització de la prova del VIH, en millorar dades al voltant del diagnòstic precoç i facilitar l’accés al tractament, trencar l’estigma associat al VIH també és una estratègia de salut.

Accés universal a tractaments

L’estratègia del “tractament com a prevenció” únicament té sentit fent accessible de forma universal els tractaments farmacològics eficaços, actualment encara existeixen barreres administratives que comporten limitacions per l’accés universal.